Hopp til innhold

Gausdal kommune har gjennomført beredskapsøvelse med Sambandtjenesten Innlandet (SBI). Øvelsen gikk ut på å sjekke om kart og terreng stemmer overrens i forhold til sambandet i Gausdal. Dette var starten på et samarbeid som det nå er klart for å utvikle videre.

https://www.gausdal.kommune.no/oevelse-med-sambandstjenesten-innlandet-sbi.6321331-172355.html