Hopp til innhold

Årsmøte i SBI blir avholt 24. mai kl. 20:00 via MS Teams.
Frist for innsending av saker til årsmøte er 10. mai kl. 23:59.
Årsberetning og regnskap sendes ut pr mail om noen dager.