Hopp til innhold

Vi testa vhf-nærsamband fra Lesjaskog til Dovre den 20.11.21. 12 medlemmer fra Elverum, Gjøvik, Lillehammer, Vinstra, Heidal og Lesja var samla på Dombås til øvelse og møte.

Vi bruker crossbandlinker for å flytte signalene 8 mil i krokete dalfører. Det fungerer.

LA3TR var med på å teste mobilt fra Dovre.

 

Petter LA4XGog Knut Arild LA1PKA var på Dovrefjell og testa både VHF og DMR. LA6ETA, Henrik betjente nødnett og DMR i KO på beredskapssenteret. LB4CD var VHF-mann i KO.

Leder av Sambandstjenesten Innlandet, LB4GH, var kasta ut i crossbandlinksystemet og skulle teste både vhf, uhf og DMR. Man kan bli forvirra av mindre. Heldigvis gikk det bra med sjefen.

LB9UE var mobil fra Dovre, og vi fikk testa mange punkter med ulik effekt og antenner på både vhf og DMR.

Her er gjengen samla på beredskapssenteret før øvelsen. Gjennomgang av sambandsplaner og mål for øvelsen.

DSB inviterte til fagdag nødnett, Innlandet mandag 8.11.21 på Scandic hotell, Lillehammer.

Vi var hele 6 personell fra Sambandstjenesten Innlandet, NRRL som deltok i dag:

Gjøvik: LA6ETA Henrik  og  LA2VTA Leif Konrad

Lillehammer: LA1PKA Knut Arild og LB1NF Stein Erik

Gudbrandsdalen Nord: LB4GH Torkell og  LB4CD Ola-Matti

Det var en interessant dag som handlet om nødnett i ulike brukeres erfaringer og situasjoner, f.eks leirskredet i Gjerdrum. Og så er det jo litt artig som NRRL Sambandstjeneste medlem å oppleve at NRRLS innsats i Gjerdrum fikk skryt, og videre at Innlandsnettet, epost over radio og sporingstjenesten ble trukket fram:

Åge Tøndevoldshagen er en god ambassadør for Sambandtjenesten NRRL. Takk!

Ellers fikk vi snakka med mange forskjellige aktører bl.a folk fra  Statsforvalterens beredskapsavdeling.

 

I dag 1.november 2021 var LB9UE, LB4GH og LB4CD på møte med innsatsledere for brannvesenet i Midt-Gudbrandsalen. De har hovedsete i Ringebu. Møtet foregikk på Ringebu brannstasjon. Vi var invitert dit av brannsjefen. Vi informerte om våre tjenester, og det ble god til til å diskutere og svare på spørsmål.

Det er enighet om felles øvelse, og videre samarbeid. Her ligger også muligheter for å samarbeide om kommunalt nødsamband mellom de tre kommunene Midt-Gudbrandsdalen. Vi skal varsle om øvelse i god tid, slik at flere medlememr kan være med for å lære og erfare. Det vil være sporingstjeneste.

Meget positiv dag!

Dette er helt i tråd med våre mål i Sambandstjenesten Innlandet, NRRL.