Hopp til innhold

I kveld var LB6SE og LB4CD på planleggingsmøte for FORF-øvelse  20-21.02.21 på Hjerkinn med Norske redningshunder, Røde Kors Lesja, Dombås og Brennhaug, Lesja og Dovre Brannvesen og Politiet.

Øvelsen skal som i vinter foregå i ulike områder rundt Hjerkinn, Dovrefjell. Norske redningshunder skal trene på overflatesøk blant annet. Dette blir i samhandling med Røde Kors og Sambandstjenesten Innlandet NRRL, Politi og Brann.

Vi skal levere følgende tjenester til felles FORF-øvelse lørdag 20.02.21:

  • sporing av scooterekvipasjer med RK-personell og hundefører. APRS.
  • DMR-samband spesielt retta mot hundeførere som ønsker sambandstrening.
  • Sende winlink-vara HF fra vårt eget KO på forespørsel og eget initiativ.
  • Sende meldinger via Innlandsnettet. VHF. Holde intern øvelse samtidig.
  • Loggføre både digitalt og analogt alle meldinger og all trafikk.

Sett av helgen 20-21.02.21. Det er flere måter å løse dette på, og du som sambandstjenestemedlem kan delta på ulike måter. Her er et forslag fra oss her nord:

Lørdag 20.02.21: ØVINGSDAG PÅ FJELLET OG PÅ LUFTA.FORF-øvelse på Hjerkinn. Relevant trening på sporing og samband og winlink-vara på fjellet. Delta i et felles KO med mange andre aktører. Delta i eget KO på Hjerkinn  Fjellstue. Benytte ulike sambandsmidler.

Vi kommer til å ha base på Hjerkinn Fjellstue, og sende liason til felles KO på Hjerkinnhus et sted. På Fjellstua er det overnatting og mat. Jeg kommer med et pristilbud straks jeg har fått snakka med dem. Ikke bestill på egenhånd. Vi tar det samla.

Søndag 21.02.21: Kurs- og møtedag på Dombås 1200-1800.

Kom til beredskapssenteret på Dombås søndag 21.02.21. Da kan vi ha felles kurs- og møtedag for SBI. Gode fasiliteter og mulig å holde avstand og smittevern.

Det er mulig å kjøre foredrag etc på Teams, slik at du også kan delta fra hjemme.

Nøyaktig program med innhold må styret i SBI være med å mene noe om. Det vil komme om det er noe interesse for et slikt opplegg.

Konklusjon

Du kan delta på fjellet lørdag og på kurs Dombås søndag, eller du kan delta på lufta lørdag og på Teams søndag. Du velger aktivitetsnivå og involveringsgrad, men her er det muligheter for alle til å engasjere seg.

fra øvinga i vinter.

presseoppslag i Vigga fra sist.

Eg har skrive om krangelen om den nye brannstasjonen på Lesjaskog i lokalavisa Vigga. Saken er sett frå ei frivillig-perspektiv, og eg underteikna som Sambanteneste-medlem. Saka finst her: https://www.vigga.no/debatt/2020/11/04/Korleis-kan-ei-bygning-vera-viktig-22938017.ece

Lesarbrev LB4CD til Vigga og GD nov 2020

SBI kjem til å ha digipeater og crossbandutststyr på den nye brannstasjonen på Lesjaskog.

 

LB4CD