Hopp til innhold

Hvem er vi?

Vi er 20 radioamatører fra Hedmark og Oppland som samarbeider om å levere krise- og katastrofesamband til offentlige aktører. Vi besitter kunnskap og utstyr til å levere talesamband og epost over radio over relativt store avstander. Vi er en del av NRRLs sambandstjeneste.

Utdrag fra «Formål til Sambandstjenesten Innlandet»:

  • Videreføre og etablere samarbeid med ulike offentlige instanser og FORF-organisasjoner, og etablere radiorom i offentlige bygninger som har nødstrøm.
  • Opprette og vedlikeholde varslingsliste for Hedmark og Oppland.
  • Sørge for at alt tilgjengelig sambandsutstyr er tilgjengelig for SBI og strategisk plassert med tanke på beredskap i Innlandet.
  • Drifte vaktordning som rullerer. Vakthavende har ansvar for utkalling ut fra gjeldende varslingsliste. Varsling skal kunne fungere uavhengig av telefon, internett.
  • Det skal holdes minimum 4 øvelser i året. 2 regionale og 2 lokale