Hopp til innhold

I går kveld mistet Vågå og Sel mobilnettet. Vi ble kontaktet av Politiet  i 2230-tiden og varsla om at vi kunne bli brukt ved behov. Torgeir, Torkell og Ola-Matti hadde mulighet til å stille med både nødnettsutstyr og winlink ved behov. Vi la en hurtig-plan, ordna med litt personlig utstyr og la oss i hvil og hvil for natta. Det meldte Ola-Matti inn til OPS Hamar via winlink, også for å oppdatere winlink, teste og minne OPS Hamar om //wl2k r// i emnefeltet.

Feilen i mobilnettet er lokalisert og retta til mandags morgen 31.juli.

Dette var tredje gang i sommer at Politiet ringer alarmnummeret vårt.

Se f.eks her: https://www.gd.no/gd-veggen/s/5-18-1088891?p=lc-6235510-7491-gudbrandsdolendagningen

SBI ble utkalt til stor leteaksjon på Øyerfjellet mandag 17. juli. Mannskap fra alle nødetatene, FORF, Sivilforsvaret og HV var innvolvert i aksjonen.
Det var dårlig Nødnett-dekning i søksområdet og SBI ble anmodet om bistand mandag morgen. Aksjonen hadde da pågått siden søndag kveld. Utstyr ble transportert både fra Gjøvik og Dombås. Tre mannskap fra SBI var i aksjon og to mannskap var i beredskap for backup/avløsning.
Det ble gjort positivt funn mandag ettermiddag og aksjonen ble avsluttet.

Den 23.juli ble vi oppringt av OPS Hamar og bedt om signalsporingsstøtte til denne aksjonen: https://www.gd.no/leteaksjon-pa-mysusater-vedkommende-er-kommet-til-rette/s/5-18-1807384

Alarmtelefonen ble besvart og signalsporingsteamet aktivert. I tillegg gikk det ut et forhåndsvarsel til mannskap i Nord-Gudbrandsdalen.

Heldigvis ble det gjort et positivt funn nokså hurtig.

Vi er mange medlemmer i ulike FORF organisasjoner i Innlandet. Felles er at vi ønsker å bidra når det er behov for oss. Noen kjenner godt til hverandre, mens andre ikke er kjent med organisasjoner og medlemmer utover sin egen organisasjon. Gjennom prosjektet «Bedre lokalberedskap II, Innlandet PD - Gjensidighetsstiftelsen 2023-2024», har vi blitt tildelt midler til å gjennomføre en samling rettet mot FORF organisasjonenes aksjonsledelse. På denne samlingen ser vi for oss at temaer som vil styrke samarbeid i KO, samt gjøre oss kjent med hvilke ressurser vi sitter på og hvordan vi best mulig kan samarbeid om et helhetlig tilbud til det offentlige når behovet for vår hjelp er til stede. Ikke minst vil en og ha en fin mulighet for å bli bedre kjent og drive erfaringsutveksling.

Målsetting/ Effekt:
· Økt kompetanse på tvers av organisasjonstilhørighet
· Økt kjennskap til av hva de ulike organiasjonene i FORF kan bidra med under ulike SAR oppdrag
· Økt samhandling og samarbeid i aksjonsledelse
Samlingen vil finne sted på Tyrili - Sørmessenvegen 60, 2610 Mesnali. Vi vil etterstrebe og gi plasser til medlemmer fra alle de ulike organisasjonene. Vi har likevel kun 25.stk plasser. Deltakerplasser vil bli tildelt etter at påmeldingsfristen går ut. Mat og opphold er inkl. av arrangøren. Reisekostnader dekkes av den enkelte organisasjon/lokalforening. Eget sengetrekk og håndkle medbringes.
Påmeldingsfrist: 15.8.23
Påmelding sendes til:
Røde Kors Innlandet Distriktskontor via
Mette Christensen Furmston,
mette.christensen.furmston@redcross.no ,
Hun kan nås på tlf. 40 64 31 29
Faglige spørsmål rettes til Gunn Kari Gran Haugen
på gunn.gran.haugen@rodekors.org
eller tlf. 91 56 88 27

Program:
Fredag 22/9
17:30 - Ankomst og innkvartering
19:00 - Middag
20:00 - Velkommen! Bli kjent, "Kick Off"

Lørdag 23/9
08:00 - Frokost
09:00 - Tema: Hvorfor skal vi samarbeide? Politiet v/Sidsel Svarstad (Leder på 112-sentralen innlandet)
12:30 - Lunsj
13:30 - Tema Droner i søk.

Tema Kommunikasjon, hvorfor er det viktig at snakke redskapene våre fungerer?
15:00 - Øvelser. Praktiske KO-øvelser
fokus på samarbeid rundt planlegging av søk og å utnytte tilgjengelig FORF-ressurser.
17:00 - Kaffe og biteti
17:30 - Øvelser fortsetter
19:00 - Fri før middag
20: 00 - Middag og uformelt samvær

Søndag 24/9
08:30 - Frokost
09:30 - Tema: Nytt aksjonsstøtteverktøy
13:00 - Lunsj
14:00 - Evaluering av helga
15-16 - Avreise

Innspill til øvrige temaer, samarbeidspartnere og interessante foredragsholdere mottas gjerne.

Kontaktutvalget i FORF Innlandet PD - lokalt redningsfaglig forum har
bestemt seg for å bruke noen av restmidlene vi har igjen fra
Gjensidigestiftelsen i 2021 til å sette fokus på hypotermi.

Det vil derfor bli gjennomført ulike temakvelder ulike steder i innlandet høsten 2023.
Temakveldene vil bli inspirert at prosjektet «Hypotermiløftet – fordi
pasienten fortjener det» av Norsk Folkehjelp sanitet.
Målsettingen for temakveldene vil være å sørge for at mannskaper i
FORF organisasjonene i Innlandet PD er faglig oppdaterte og har
standardisert utstyr og metodikk for forebygging og behandling av
generell nedkjøling. Vi vil ha fokus på opplæring og utrustning av
frivillige mannskaper. Vi vil gjennomgå viktigheten av å forhindre
nedkjøling, hvordan man blir nedkjølt og hva man kan gjøre for å
forebygge dette. Videre skal vi se på de siste retningslinjene,
banakmodellen og gjennomføring av pasientundersøkelse, med spesielt
søkelys på hypotermi.

Hamar 3.10: KL 18:00, STED: STORMYRVEGEN 9, 2315 HAMAR

Tynset 3.10: KL 19:00, STED: VIDSYN, 2500 TYNSET

Otta 16.10: KL 18:00, STED: THON PARTNER HOTEL OTTA, OLA DAHLSGATE 7

Gjøvik 24.10: KL 18:00, STED: KALLERUDSVINGEN 15, 2816 GJØVIK

Valdres 1.11:KL 18:00, STED: AUDITORIUM PÅ VBU, VANG I VALDRES

Alle mannskaper fra FORF organisasjonene inviteres.
Temakvelden vil vare i ca 3.timer
Det vil bli enkel servering.
Påmeldingsfrist 27.09.23
Påmelding sendes til
Mette Christensen Furmston
mette.christensen.furmston@redcross.no