Hopp til innhold

Velkommen som medlem i Sambandstjenesten Innlandet, NRRL.

Hva er SBI? NRRL Sambandstjenesten Innlandet en sammenslutning av Norsk Radio Relæ Ligas sambandsgrupper i Hedmark og Oppland. Vi leverer nødsamband i Oppland og Hedmark. Medlemmene våre kommer fra følgende NRRL-grupper:
● Gudbrandsdalen
● Lillehammer
● Gjøvik og Toten
● Kongsvinger
● Østerdalen
Dette er i hovedsak et operativt samarbeid, og våre tjenester er ønsket av Innlandet fylkeskommune, samt Lesja, Dovre, Sel og Sør-Fron kommuner så langt. Andre kommuner er interesserte, og det er en prosess i gang mot disse. De første 5 årene av organisasjonens levetid har blitt brukt på å bygge og drifte Innlandsnettet, holde øvelser og bygge relasjoner mot offentlig etater og FORF-partnere.

Hva innebærer medlemsskapet?
Først og fremst betyr det at du er en sambandsoperatør som står på vår vaktliste og kan bli kontaktet ved behov. Du vil få en talemelding eller sms på telefon. Er alt gått i svart lytter du på Innlandsnettet eller nødsambandsfrekvenser HF (se alarmplan).

Du bestemmer selv om du kan delta på en aksjon, og eventuelt hva du kan gjøre eller bidra med. Det kan være alt fra transport av utstyr fra A til B, eller bemanne et sambandsko. Det er lov å stille på skarp aksjon for å lære. Vi har hatt sporingsaksjoner, nødsambandsaksjoner, sporing ved skogbrann osv.

Mulighet til læring og utvikling gjennom egne øvinger/kurs sammen med likesinnede om de tjenestene vi ønsker å levere slik som VHF-samband (analogt/DMR), winlink HF-VHF, APRS-sporingstjeneste.

Du blir en del av NRRL, Sambandstjensten og kan stille som operatør ved større hendelser andre steder. Vi hadde mannskap som var aktive ved kvikkleireskredet i Gjerdrum.

Hva forventer vi av deg?
Du har radioamatørlisens og er medlem i NRRL.
Du har avklart med arbeidsgiver og familie at du kan stille på en aksjon.
Du er villig til å øve og trene.
Du kan betjene vanlig radioutstyr slik som et VHF-håndapparat /mobilapparat, og ønsker å sette deg inn i sporingstjeneste og winlink.
Du er ærlig, pålitelig.
Du er å få tak i, svarer på meldinger raskt sms/epost.

Kontakt
Styret kan kontaktes lettest på sbi@nrrl.no Leder nå er LB4GH
Hjemmeside: www.krisesamband.no og innlandsnettet.no
Facebook-gruppe for medlemmer. Husk innsjekk Innlandsnettet 1930NT søndager.