Hopp til innhold

Samarbeidspartnere

FORF

FORF er paraplyorganisasjonen for den frivilligeredningstjenesten i Norge.

På bildet under ser du medlemmer fra Sambandstjenesten Innlandet, Norsk Folkehjelp, Norske redningshunder og Forf.

Oppland fylke

Vi er beskrevet som en del av «Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2018-2021, og risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke»

 «Planlegge, eventuelt bygge opp, alternativ eksternt tale og e-post nødsamband (VHF eller HF), i avtale med Norsk Radio Relæ Liga eller andre aktører.» .Se : http://opengov.cloudapp.net/Meetings/opplandfk/AgendaItems/Details/204944  for detaljer.

Ressursregistret

Vår kapabilitet er listet i BarentsWatch. Tjenesten fra BarentsWatch er en samling av informasjon om ressurser fra offentlige etater, frivillige organisasjoner og private virksomheter. Felles ressursregister (FRR) effektiviserer den operasjonelle innsatsen ved å dele oppdatert informasjon om relevante ressurser på tvers av etater og organisasjoner. Verktøyet er et initiativ som bidrar til å styrke samfunnssikkerheten. Se mer her: https://www.barentswatch.no/artikler/tjenesten-felles-ressursregister/

Lesja, Dovre og Sel kommuner

SBI samarbeider med Lesja, Dovre og Sel kommuner.

Lesja og Dovre har felles krisestab. Vi har et permanent radioanlegg på beredskapssenteret på Dombås.

Vi har også radioutstyr permanent på beredskapssenteret, Otta.

Disse tre norddalskommunene vil enkelt kunne ha forbindelse både med hverandre, samt Oppland fylke, politiet etc via Innlandsnettet. Det er enklere å hjelpe til med både lokalt og regionalt samband når det er noen faste installasjoner som har nødstrøm.

Nettside som blir brukt om krisestaben blir satt: HER