Hopp til innhold

Skrivebordsøvelsen 30.1.19 var vellykket!

Takk til alle 16 radioamatører og medlemmer av SBI som møtte opp og bidro med kunnskap og entusiasme under skrivebordsøvelsen onsdag 30.1.19. Du som ikke var der; gikk du glipp av noe?! Ja, dessverre. Men, frykt ikke. Det blir flere møter i dette formatet.

Hos LA5G var: LA5FHA Svein, LA1QUA Jon Erling, LA6JEA Jan, LA6FTA Gudleik, LA2VTA Leif Konrad , LA4PGA Trond og LA6ETA Henrik

På bildet ser dere alle gruppene på video-verktøyet appear.in. Dette bruker vi til alle styremøtene i SBI.

Hos LA7G var: LA3TR Thor Ove, LB9UE Tom-Erik, LA1OSA Widar, LB4CD Ola-Matti og LB4GH Torkell.

På bildet ser du simuleringsprogrammet i bruk over Vågå kommune.

LB9EU tester HF- winlink, vhf...

Hos LA4D var: LA9DSA Knut, LB5MG Ketil og LB3LI Haakon.

På bildet ser du planlegging på whiteboard. Gutta på Elverum hadde tenkt på mye!

Det ble jobbet effektivt i en klokketime. Deretter sjekket vi inn og hadde kontakt mellom Otta, Gjøvik og Elverum via Innlandsnettet og Tetra. Til slutt av det en liten time med diskusjon av løsningsforslag kveldens case. Vi var presise på tiden, og det likte jeg godt.

Takk til alle sammen!

Velkommen onsdag 30.1.19, klokken 1900-2100.

Vi møtes følgende steder:

Kirkeveien 60, Elverum, ledes av LB3LI.

Breiskallkolonien 11, 2827, Hunndalen, ledes av LA6FTA.

Selsvegen 10, 2670 Otta, ledes av LB4GH.

Program:

Skrivebordsøvelse klokken 1900-2000.

Fempunktsordre:

  1. Situasjon: Kommunen du er i og nabokommunen er uten strøm og telefondekning. Det ser ut til å bli langvarig. Det er satt krisestab i begge kommuner.
  2. Oppdrag: SBI er bedt om å stille med nærsamband vhf/dmr i begge kommuner, samband mellom kommunene og fra kommunene til fylkesmannen på Lillehammer.
  3. Utførelse: DETTE ER ER KVELDENS SKRIVEBORDSØVELSE: Hvordan vil dere løse dette oppdraget? Ting å tenke på: Hva har vi av utstyr? Hvor er utstyret? Hvem henter hva? Hvor lang tid tar det? Hva slags utstyr trenger vi for å løse oppdraget? Hvor skal utstyret plasseres? Trenger vi å simulere dekning før vi rykker inn? Trenger vi kontorstøtte? Hvor mange mann trenger vi for å løses oppdraget? Hvor mange har vi tilgjengelig? Hvem ordner utvarsling? Hvem leder oppdraget? Hvem gjør hva - fordele roller.
  4. Adm og fors: mannskap-vaktlister, mat, overnatting, annet praktisk?
  5. Ledelse og samband:Hvem leder vårt oppdrag? Hvem gjør hva? Hva er vår sambandsplan? Loggføring?

KLOKKEN 2000-2015 sjekker vi inn på Innlandsnettet og TETRA. Styres av LE3EPA/MJØS 1-1.

2015: LØSNINGSFORSLAG OPPDRAGET PRESENTERES VIA VIDEOKONFERANSEVERKTØYET APPEAR.IN. MAKS 15 MIN.

Bruk følgende lenke: https//appear.in/sambandstjenesten-innlandet

Tips: Ikke bruk Microsoft Explorer. Da virker det ikke. Bruk heller Chrome eller Firefox. Bruk kabling mellom ruter og PC.

BETAL INN KONTINGENT FOR 2019 TIL SBI FØR DETTE MØTET:

20.- kroner til konto: 2050.38.86082

Hilsen Ola-Matti, LB4CD/LE3EPA/MJØS1-1, på vegne av styret i SBI.

Årsmøtet blir i år som i fjor avvikla under Norsk Hammeeting, Best Western Letohallen hotell, Kolonivegen 43, 2072 Dal, lørdag den 6. april klokken 1100-1200. Rommet er også det samme: Sessvoll 1+2.

Alle medlemmer er hjertelig velkomne. Det kommer skriftlig innkalling via epost med sakspapirer i god tid før møtet.

73 LB4CD