Hopp til innhold

Program 30.1.19

Velkommen onsdag 30.1.19, klokken 1900-2100.

Vi møtes følgende steder:

Kirkeveien 60, Elverum, ledes av LB3LI.

Breiskallkolonien 11, 2827, Hunndalen, ledes av LA6FTA.

Selsvegen 10, 2670 Otta, ledes av LB4GH.

Program:

Skrivebordsøvelse klokken 1900-2000.

Fempunktsordre:

  1. Situasjon: Kommunen du er i og nabokommunen er uten strøm og telefondekning. Det ser ut til å bli langvarig. Det er satt krisestab i begge kommuner.
  2. Oppdrag: SBI er bedt om å stille med nærsamband vhf/dmr i begge kommuner, samband mellom kommunene og fra kommunene til fylkesmannen på Lillehammer.
  3. Utførelse: DETTE ER ER KVELDENS SKRIVEBORDSØVELSE: Hvordan vil dere løse dette oppdraget? Ting å tenke på: Hva har vi av utstyr? Hvor er utstyret? Hvem henter hva? Hvor lang tid tar det? Hva slags utstyr trenger vi for å løse oppdraget? Hvor skal utstyret plasseres? Trenger vi å simulere dekning før vi rykker inn? Trenger vi kontorstøtte? Hvor mange mann trenger vi for å løses oppdraget? Hvor mange har vi tilgjengelig? Hvem ordner utvarsling? Hvem leder oppdraget? Hvem gjør hva - fordele roller.
  4. Adm og fors: mannskap-vaktlister, mat, overnatting, annet praktisk?
  5. Ledelse og samband:Hvem leder vårt oppdrag? Hvem gjør hva? Hva er vår sambandsplan? Loggføring?

KLOKKEN 2000-2015 sjekker vi inn på Innlandsnettet og TETRA. Styres av LE3EPA/MJØS 1-1.

2015: LØSNINGSFORSLAG OPPDRAGET PRESENTERES VIA VIDEOKONFERANSEVERKTØYET APPEAR.IN. MAKS 15 MIN.

Bruk følgende lenke: https//appear.in/sambandstjenesten-innlandet

Tips: Ikke bruk Microsoft Explorer. Da virker det ikke. Bruk heller Chrome eller Firefox. Bruk kabling mellom ruter og PC.

BETAL INN KONTINGENT FOR 2019 TIL SBI FØR DETTE MØTET:

20.- kroner til konto: 2050.38.86082

Hilsen Ola-Matti, LB4CD/LE3EPA/MJØS1-1, på vegne av styret i SBI.