Hopp til innhold

I kveld har vi programmert Yaesu FTM-300D og satt plugger på koaksialkabelen. Den er av typen H155, lavtap, men rimelig tynn: 5,4 mm med dobbeltskjerming. Antenna er ei Diamond X-30. Igaten skal driftes av en Yaesu 7800 og ei Diamond V-2000 antenne.

LB6SE hadde med seg både loddebolt og måleutstyr. Antennesystemene er reine og virker bra. LB4CD ordna med PowerPole-kontakter for strøm. Strømforsyninga har to slike uttak bak, og det gjør det ryddig og greit. Samtidig er det ledig kapasitet foran på strømforsyninga.

Takk for QSO til LA6JEA, Jan, mobil og LA3TR, Thor Ove på Vinstra og LB1NE, Arne i Folldal. Det var godt å få testa begge antennene og ny-radioen.

Nå mangler vi bare innplassering i nettet, så blir det Igate ved neste korsvei. Alt er klart. Det er bare nett-tilgangen som må ordnes.

15.9.21 ble del 2 av utbygginga på nye Lesjaskog brannstasjon fullført. Vi monterte antenner for vhf/uhf talesamband og ei vhf-antenne for aprs-mottak til Igate. LB6SE og LB4CD.

1 - befaring-testing. OK

2- antennearbeid utvendig, kabler inn. Ordne hyller. OK

3- Programmere radio, Igate, ordne plugger, rydde og line innvending.

4 - Møte på den offisielle åpninga/åpen dag.

 

Den 1.9.21 testa LB4CD og LB6SE Innlandsnettet fra den nye brannstasjonen på Lesjaskog. Dette var for å finne ut hvor vi enkelt kan plassere antenner og radio i det nye bygget. Testen var vellykket med ei Diamond X-30 og en Yaesu 8900. På bildet ser du Sveins militære mast i masteholder på tilhenger. Vi testa X-30 i ulike høyder og med ulik sendeeffekt. Vi hadde QSO med LA4PGA Trond. Han var mobil.

Vi har et godt samarbeid med både Lesja- og Dovre kommuner, og utbyggingen er en del av det kommunale nærsambandet som Sambandstjenesten Innlandet drifter, vedlikeholder og øver. Det blir også montert en Igate for aprs-mottak på Lesjaskog.

Vi håper å være ferdigmontert før åpninga 24.9.21.

LB6SE Svein

LB4CD Ola-Matti

Sel, Skjåk og Vågå i Nord-Gudbrandsdal Grue, Åsnes, Våler, Nord-Odal og Sør-Odal i Glåmdalen.

Sårbare distrikter som er særlig utsatt for langvarige utfall, blant annet grunnet ekstremvær, blir prioritert. Programmet gir et område i de utvalgte kommunene tiltak som styrker mobilberedskapen, blant annet tre døgn med reservestrøm og styrket oppkobling videre inn i nettene, såkalt transmisjon.

Les mer her: GD

FORF-øvelsen som var planlagt på Hjerkinn med NRH, RK, Politi og Brann er avlyst på grunn av smittesituasjonen. Her vil det komme folk fra mange steder i landet, og det er ikke gunstig nå.

Men, Sambandstjenesten Innlandet tilbyr digitalt kurs søndag 21.2.21, klokken 1300-1600. Innsjekk 1245 Innlandsnettet, deretter videomøte.

Det vil foregå via Microsoft Teams, og du mottar en lenke til møtet via epost noen dager før møtet. Vi oppfordrer de som ikke har datautstyr e.l til å være sammen med noen som får logget seg på.

Programmet vil være styrt av de skarpe aksjonene vi har vært på i 2020 og 2021, og lærinsgpunkter/erfaringer som kan overføres til sambandsoperatører som ønsker å lære.

Det vil være: sporingstjenesten (aprs) i praksis, winlink-vara HF i praksis.

Detaljert program vil bli publisert etter noe planlegging og nærmere kursdagen

Kurset holdes av Henrik  og Ola-Matti for SBI.

Vel møtt!

Natt til 30.12.20, gikk det et leirskred i Ask i Gjerdrum.

Se for eksempel: Gjerdrum kommune eller NRK.

SOØ, NRRL sambandstjenesten ble bedt om bistand av Politiet til sporing av letemannskaper og ulike ressurser i skredområdet med visning i Sartopo/aprs.no. Senere har NRRL, Sambandstjenesten tatt over for å koordinere mannskap, vaktlister etc. LA9FOA Knut Ole i Tromsø har gjort en kjempejobb med administrering.

Tom Ingebrigstvold er aksjonsleder lokalt. SOØ har spisskompetanse på sporingstjeneste, slik at ting har fungert bra. NRRL, Sambandstjenesten er fortsatt aktive nå, innhyret av Gjerdrum kommune for sporing. Mandag 18.1 øker aktiviteten i skredområdet.

SBI har på forespørsel bidratt med en del mannskap for å avlaste SOØ. Henrik Solhaug er leder Sambanstjenesten NRRL, medlem og kasserer SBi,  og har følgelig bidratt med flere vakter og mye organisering. LA2VTA, Konrad var med Henrik ei nattvakt. LB3LI, Håkon og en til har deltatt.

5. og 6.1.21 var  LB9UE og LB4CD sørover for å delta. Da hadde vi kveldvakt den 5.1 og dagvakt den 6.1, da sammen med LA6ETA Henrik og SOØ-medlemmer.

En aksjon av denne størrelsen og ikke minst varigheten krever samarbeid over store områder for å få det til å gå rundt. I den første tiden hele døgnet, nå er det på dagtid fra 08-18. Vi du gjøre en innsats, så ikke nøl med å med å melde deg.

Disse bildene tilhører SBI og kan ikke kopieres og brukes uten tilltalse av SBI. Kontakt sbi@nrrl.no.

Lurer du på å ta ei vakt:

Ta kontakt med leder SBI, Kjetil Bakke, LB5MG. sbi@nrrl.no

Vårt oppdrag som mannskap er å dele ut trackere til mannskap som skal i farlig område, loggføre dette og legge til trackerne i kartvisningen i Sartopo. Ta i mot trackere etter bruk og sørge for lading av utstyr, samt melde feil/skader på trackere. Opplæring på stedet om det er nytt for deg. Du må være nøyaktig i det du gjør.

Info fra Kjetil:

Sambandstjenesten har fortsatt behov for mannskap på Ask i Gjerdrum. Det foregår fortsatt søk i rasområdet og SL har inngått avtale om fortsatt bistand fra Sambandstjenesten. Det krever lite teknisk kunnskap om APRS for å delta, fordi all infrastruktur er satt opp og går 24/7. Det driftes av meget kompetent personell i SOØ.Man oppholder seg hele tiden innendørs i godt oppvarmede lokaler i sikker sone. Dette er fin erfaring å ta med seg, samtidig som man gjør en god samfunnsinnsats.

For de som melder seg: Husk at du må ha med eget smittevernutstyr som engangshansker, hånddesinfeksjon og munnbind. Utgifter i forbindelse med dette refunderes mot kvittering.

I kveld var LB6SE og LB4CD på planleggingsmøte for FORF-øvelse  20-21.02.21 på Hjerkinn med Norske redningshunder, Røde Kors Lesja, Dombås og Brennhaug, Lesja og Dovre Brannvesen og Politiet.

Øvelsen skal som i vinter foregå i ulike områder rundt Hjerkinn, Dovrefjell. Norske redningshunder skal trene på overflatesøk blant annet. Dette blir i samhandling med Røde Kors og Sambandstjenesten Innlandet NRRL, Politi og Brann.

Vi skal levere følgende tjenester til felles FORF-øvelse lørdag 20.02.21:

  • sporing av scooterekvipasjer med RK-personell og hundefører. APRS.
  • DMR-samband spesielt retta mot hundeførere som ønsker sambandstrening.
  • Sende winlink-vara HF fra vårt eget KO på forespørsel og eget initiativ.
  • Sende meldinger via Innlandsnettet. VHF. Holde intern øvelse samtidig.
  • Loggføre både digitalt og analogt alle meldinger og all trafikk.

Sett av helgen 20-21.02.21. Det er flere måter å løse dette på, og du som sambandstjenestemedlem kan delta på ulike måter. Her er et forslag fra oss her nord:

Lørdag 20.02.21: ØVINGSDAG PÅ FJELLET OG PÅ LUFTA.FORF-øvelse på Hjerkinn. Relevant trening på sporing og samband og winlink-vara på fjellet. Delta i et felles KO med mange andre aktører. Delta i eget KO på Hjerkinn  Fjellstue. Benytte ulike sambandsmidler.

Vi kommer til å ha base på Hjerkinn Fjellstue, og sende liason til felles KO på Hjerkinnhus et sted. På Fjellstua er det overnatting og mat. Jeg kommer med et pristilbud straks jeg har fått snakka med dem. Ikke bestill på egenhånd. Vi tar det samla.

Søndag 21.02.21: Kurs- og møtedag på Dombås 1200-1800.

Kom til beredskapssenteret på Dombås søndag 21.02.21. Da kan vi ha felles kurs- og møtedag for SBI. Gode fasiliteter og mulig å holde avstand og smittevern.

Det er mulig å kjøre foredrag etc på Teams, slik at du også kan delta fra hjemme.

Nøyaktig program med innhold må styret i SBI være med å mene noe om. Det vil komme om det er noe interesse for et slikt opplegg.

Konklusjon

Du kan delta på fjellet lørdag og på kurs Dombås søndag, eller du kan delta på lufta lørdag og på Teams søndag. Du velger aktivitetsnivå og involveringsgrad, men her er det muligheter for alle til å engasjere seg.

fra øvinga i vinter.

presseoppslag i Vigga fra sist.

Eg har skrive om krangelen om den nye brannstasjonen på Lesjaskog i lokalavisa Vigga. Saken er sett frå ei frivillig-perspektiv, og eg underteikna som Sambanteneste-medlem. Saka finst her: https://www.vigga.no/debatt/2020/11/04/Korleis-kan-ei-bygning-vera-viktig-22938017.ece

Lesarbrev LB4CD til Vigga og GD nov 2020

SBI kjem til å ha digipeater og crossbandutststyr på den nye brannstasjonen på Lesjaskog.

 

LB4CD

Packet Winlink. Flere brukere ønskes!

packet winlink

Du trenger: En PC med Winlink Express, og UZ7HO soundmodem software pt.105. Dette må være koblet til din 2m radio, f.eks via en Signalink USB lydkortmodem. Hvordan programmene settes opp finner du filer til på i vår Facebook-gruppe.

Nodene som er montert går nå fint på Innlandet, og vi har i det siste hatt stabil og fin forbindelse mellom Dombås og Gjøvik via 2m winlink-packet.

Dette styrker beredskapen vår i Innlandet.

Takk til alle involverte for arbeidet som er gjort.