Hopp til innhold

Vi ble oppringt av OPS Hamar klokka 2218 den 18.juni. De ønsket sambandsstøtte til en leteaksjon etter en ung kvinne ved Rondvassbu. Det er dårlig med nødnettdekning ved Rondvassbu.

LA6ETA Henrik snakka med OPS Hamar, ringte meg og vi drøfta litt. Deretter ringte vi både mannskap, Politiet, Flytjenesten og signalsporingsteamet NRRL.

LB4GH Torkell dro fra jobb mot Dombås for å hente utstyr og iverksette planen vår, men før han rakk fram var turgåeren funnet. LA8NJA Torgeir var også klar til å rykke ut. Ikke noe er bedre enn det.

Takk til alle som er operative og svarer seint på kvelden!

Oppslag i GD her: https://www.gd.no/leteaksjon-ved-rondvassbu-ung-kvinne-pa-tur-trengte-assistanse/s/5-18-1784367

Sambandstjensten Innlandet, NRRL deltok med 10 mannskaper for å levere sambandstjenester til en samvirkeøvelse i Lesja og Dovre kommuner den 8.juni 2023.

Bakteppet var cyberangrep, utfall mobil/nett, dårlig vær, sar-hendelse og vannbåren smitte. Alt foregikk samtidig. Ymse kommunale virksomheter ble berørt og samtidig skulle både nødetatene og den kommunale kriseledelsen håndtere dette og en en stor kanoulykke med mange ungdommer involvert på Lesjaskogsvatnet.

Dette var et stort spill med mange aktører, markører og observatører - ca. 200 personer til sammen skulle finne hverandre, virke i lag og løse de ulike utfordringene som dukket opp. Det er virkelig noe annet enn en skrivebordsøvelse.

Vi var tilstede på fem ulike steder, med seks mils avstand - der vårt samband skulle fungere og tjene alle virksomheter involvert.

For vår del ble vi før første gang testet på hele vårt produktspekter samtidig:

Sporingstjenesten både online/offline for nødetater i SAR-aksjon

VHF-nærsamband i to kommuner

DMR-samband til kommunal drift

Tetra-støtte , repeater DMO ved utfall TMO.

Mobile stasjoner tilgjengelig for ymse kommunale behov

Epost over radio fra skadested til OPS Hamar, epost over radio fra KO til Statsforvalteren.

Mannskap i både ILKO og KKL-KO.

Håndtere helseinstusjoners behov for samband i to kommuner.

Vår øvelse startet dagen før, den 7 juni, med montering av midlertidige installasjoner på steder der vi ikke er inne fra før. Vi klargjorde også vår del av ILKO på Lesjaskog camping.

Politiet og HV startet også sin øvelse den 7. og inn i natta til den 8.juni med ymse hybride scenarioer.

Den 8.juni var vi klare til start fra klokka 0730. Øvelsen varte fra 0900-1400.

Vi er meget godt fornøyde med øvelsen. Vi fikk gjort oss mange nyttige erfaringer lokalt, og vi har truffet og snakka med mange spennende folk. Det er totalforsvarskonseptet som testes en dag som denne, og vi er en del av det. Takk for innsatsen til alle våre mannskaper.

.

Presse-oppslag fra øvelsen:

GD (region-avis)

https://www.gd.no/derfor-er-det-blalys-og-nodetater-pa-dovre-og-lesja-i-dag/s/5-18-1777083

VIGGA (lokalavis)

Fra Lesjaskog camping, ILKO:

https://www.vigga.no/nyheter/i/0QOggJ/200-personer-var-med-paa-oevelse-fjellrev-det-er-samarbeid-vi-oever-paa

Fra KO Dombås

https://www.vigga.no/nyheter/i/rl3Vl3/radioamatoerane-tilbyr-naudsamband

Øvelse Fjellrev 8.juni 2023

En liten avsporing først (litt historikk) .

Denne øvelsen var en kulminasjon for meg privat av 13 års arbeid med Sambandstjenesten NRRL. Da jeg starta i LA7G i 2010 overtok jeg raskt nødsambandsmanagervervet. Det fantes et handapparat og en perm med utdaterte papirer.  Jeg kunne ikke åpne en eneste repeater fra mitt hjem på Lesja.

Etter ymse flomhendelser og møter i Sambandstjenesten nasjonalt ble både jeg og andre mer opptatt av samarbeid. Spørsmålet som trigget meg litt ekstra ble stilt av Pål Stagnes på et møte på Jessheim i 2015: "Hvem er dine oppdragsgivere?" Nei, hvem var det? Ingen. Så begynte Henrik Solhaug i LA5G å ringe og snakket om å bygge et repeaternett på Innlandet. Jeg ble med og sammen dannet vi Sambandstjenesten Innlandet i januar 2016. Stiftelsesmøtet var på beredskapssenteret på Dombås. Før det var jeg også litt tilfeldig kommet i kontakt med beredskapssjef Åge Tøndevoldshagen, helt fra 2013. Det har medført en hel del aktivitet!

Tøndevoldshagen har invitert oss inn i et samarbeid med kommunene Lesja og Dovre, og gjennom å søke skjønnsmidler hos fylkesmannen i Oppland via Dovre kommune, fikk vi støtte til å bygge Innlandsnettet. Det er noen meget kompetente radioamatører i SBI som har vært motorer i det arbeidet, blant annet Karl LA2UO og flere med ham. Takk!

Tøndevoldshagen har også stilt oss spørsmål, stilt krav, hatt forventninger og ønsket våre tjenester i de to kommunene han har ansvaret for: Lesja og Dovre. Mye på grunn av dette har vårt arbeid fått en retning, og vi har fått motivasjon til å bidra.

Nå kjører jeg altså hele Innlandet på vhf, og jeg har en organisasjon i ryggen med 20 medlemmer. Vi samarbeider med det offentlige (4 kommuner og Statsforvalteren) og politiet, har sambandsutstyr på lager, kunnskap - og vi har hatt både øvelser og skarpe oppdrag. Vi har noe erfaring nå. Det er derfor med ydmykhet, men også stolthet og glede at jeg nå rapporterer om vår aktivitet under øvelse Fjellrev den 8.juni, for det kommer ikke helt av seg selv. Ugh.

Oppmarsj 7.juni (for den som orker å lese)

Jeg har deltatt på fire videomøter i forkant med koordinering, avklaring, ønsker og innspill til øvelsen. Det er øvingsutvalget Innlandet som står bak, så både Statsforvalteren, Politiet og kommunene har deltatt i planleggingen. Det er mange involverte i en slik øvelse.

Siden bakteppet var regn, vind, SAR-hendelse og mulige ekom-utfall; alt samtidig -startet våre forberedelser den 7.juni. LA8NJA Torgeir (leder SBI) og LB6SE Svein satte opp utstyr på Dovre kommunehus, crossbandsystemet på to punkt i Lesja, og forberedte ILKO på Lesjaskog camping med master, antenner og vår famøse KO-kasse med innebygd fox/nox!

Det er selvsagt luksus å ha god tid til å sette seg opp og gjøre klart. Det var rett og slett fordi vi skulle testes på alle fronter over et stort område. Da var det ikke hensiktsmessig å bruke øvingsdagen på å montere utstyr. Vi testa VHF-nærsambandet vårt fra Lesjaskog camping til KO Dombås. Det fungerte utmerket etter en justering.

Jeg satte opp mast og antenne for DMR-repeateren på Dombåshaugen - et punkt vi har testa på forhånd for å sjekke dekning. Dette var i tilfelle Driftsavdelingen i Dovre kommune fikk behov for samband. Repeateren på batteridrift satte jeg først ut klokka 0700 neste morgen.

LA9LRA Lars kom helt fra Fredrikstad for å delta på øvelsen. Han fikk i oppgave å kunne kjøre epost over radio fra Lesjaskog camping (ILKO) i tilfelle rottefelle. Han hadde med seg sitt private utstyr og satte seg opp på Lesjaskog camping på kvelden den 7.juni, og vi testa pactor fra Lesjaskog til en epostadresse til den kommunale kriseledelsen, slik at epostene skulle komme direkte i CIM (krisestøtteverktøy) ved behov. Vi strevde litt, men fant ut at det var en feil i sambandsplanen. Et punktum i stedet for en bindestrek i epostadressen voldte oss hodebry en halvtimes tid. Godt vi slapp det øvingsdagen. Djevelen ligger som vi vet i detaljene! Tyrkleifen var min feil.

8.juni Fjellrev: samvirkeøvelse

Vi deltok altså i en stor samvirkeøvelse i Lesja og Dovre kommuner med rundt 200 deltakere fra Politi, Brann, Ambulanse, Røde Kors, Sivilforsvaret, Heimevernet, Kommunal kriseledelse, Statsforvalteren Innlandet, døpt "Fjellrev" av øvingsutvalget.

Bakteppet for øvelsen var dårlig vær, utfallmobil/internett på grunn av cyberangrep/sabotasje og en større SAR-hendelse, alt samtidig. I tillegg var det mulig sabotasje på vannanlegg og smitte i kommunene.

Sambandstjenesten Innlandet ble bedt om å levere hele spekteret av våre tjenester på ulike steder og over relativt store avstander. Vår øvingsmål var av den grunn å få alt opp og gå, og viktigst: Hvordan samhandle med andre aktører både fysisk og på lufta.

Vi stilte med følgende mannskap - og ekstra takk til dere som kjørte langt.   Sambandsoperatører og radioamatører av beste sort: LA8NJA Torgeir, LB4GH Torkell, LB6SE Svein, LB4CD Ola-Matti, LA9LRA Lars, LB0II Jan, LA7WCA Arne, LA8BCA Terje, LB3KI Stein Erik og LA7DLA Espen.

Der ganske realistisk at vi må ha hjelp fra et stort omland om omfanget på aksjonen blir såpass omfattende  som nå. Av den grunn var det godt å kunne trene med radioamatører som man ikke ser hver dag. Vi måtte hjelpe og støtte hverandre for å løse oppdraget.

Vi fordelte oss på følgende oppgaver:

LA8NJA - mobilstasjon med ansvar for sjukeheimen og kommunehuset på Dovre.

Fredheim omsorgssenter har vi en fast installasjon som ble testa av ansatte der mot KO Dombås for første gang. Radioen er en Yaesu ftm 6000, og antenna ei Diamond X-30 over tak. Det gikk veldig bra, og vi fikk rapporter om ståa direkte til krisestaben.

LA8NJA satte inn en arva Motorola GM360 på et kontor på kommunehuset, slik at de hadde samme muligheten.

LB3KI og LB4CD ansvar for KO på beredskapssenteret på Dombås: Tetra, DMR, VHF nærsamband, Innlandsnettet, epost over radio. Loggføring av alt i CIM.

LB0II Jan - mobilstasjon: ansvar for Lesja kommunehus, helsehus og drift. Kommunisere med KO og ILKO.

LA7WCA Arne og LA8BCA Terje bemannet publikumsmottaket på Lesjaskog brannstasjon. Der har vi et permanent radioanlegg med en Yaesu ftm 300 DE som hovedradio.

ILKO Lesjaskog camping: LA9LRA epost over radio, LB4GH aprs offline og online. LB6SE Vhf-nærsamband + søtte brannstasjon og ordonansfunksjoner, LA7DLA nødsambandsstøtte, liasonfunskjoner mot Politi etc - frittgående.

Tjenester som ble levert under øvelsen:

Sporingstjeneste for SAR-aksjonen i, rundt og på Lesjaskogsvatnet. Bildet under viser et bilde av aktiviteten. LB4GH Torkell hadde hovedansvaret for sporinga og nytt for oss denne gangen: Offline-aprs ved hjelp av Sartrack! Meget bra jobba.

Et øyeblikksbilde tidlig i øvelsen.

Epost over radio - winlink:

Lars LA9LRA sendte epost over radio for Politiet til OPS Hamar.

LB4CD sendte epost over radio til Statsforvalteren fra KO Dombås.

Vi oppdaga at de fikk meilmeldinger når de skulle svare oss. Muligvis skulle de satt wl2k i emnefeltet. Det glemte både Lars og jeg. Jeg skal teste dette mot begge instanser nå i etterkant, slik at vi får verifisert dette. Uansett - vår kapasitet ble brukt og synliggjort.

Nærsamband VHF

I sambandsplanen som gjelder for Lesja og Dovre inngår et portabelt crossband-samband. Dette plasseres ut på forhåndsbestemte steder og skaffer oss samband fra Bjorli til Dovre uavhengig av Innlandsnettet og offentlig infrastruktur som strøm. Vi opererte på batterier hele dagen  (med alt utstyr).

Publikumsmottaket som ble testa denne gangen vår på Lesjaskog brannstasjon. Der satt LA7WCA Arne og LA8BCA Terje. De fikk besøk av ledere både for barnehagen og skolen på Lesjaskog som hadde spørsmål og avklaringer som måtte ordnes med kriseledelsen. Sambandet og publikumskontakten fungerte utmerket

På Lesjakommunehus og Lesja helsehus fikk de radioer som nøkla nærsambandet, og vi mottok direkte rapporter fra både helse og skole via radio. Alt loggført i tilgjengelig i CIM.

Fra Dovre går signalene på direkten uten crossbandstøtte.

Innlandsnettet

Vi hadde to lyttevakter under øvelsen: LA3TR Thor Ove, Vinstra og LB3LJ Ståle på Vallset. Dette er et viktig verktøy i verktøykassa vår: Noen kan være kontorstøtte, meldingssentral ordne og fikse utenfor det området som er berørt av ekom-utfall. Nå ble det ikke så mye å gjøre på gutta, men de er en viktig funksjonalitet som vi må bruke på øvelser og aksjoner.

DMR-repeater

Driftsavdelingen fra Dovre kommune ved Jan Inge Haugen kom tidlig i øvelsen til beredskapssenteret og ville ha samband. De skulle ut på runde og sjekke diverse installasjoner. Noe blir berørt ved ekom-utfall. Han fikk utdelt DMR radioer og to mobil-antenner med overganger for å ruste ute kommunale kjøretøy. Han rapportere direkte til KO slik at vi fikk loggført det de gjorde av tiltak. Dette hadde vi testa på forhånd, men nå var det samvirke, opplæring på stedet - og andre enn oss selv som skulle bruke sambandet. Dette sambandet går på frekvenser som SBI eier og som kan brukes over hele landet. Det er ikke nødvendig med noen form for lisens for å benytte dette.

Lesja kommunes drift-avdeling ønsket også sambandsstøtte. Dette var ikke forberedt og planlagt, og som vi vet er beredskap en knapp ressurs. Vi ordna en nød-nød løsning og delte ut noen HYT TC 610 radioer som vi har arva av brannvesenet på Dovre og omprogrammert. Disse gikk på en simpleks-frekvens med LB0II som rele og ansvarlig.

TETRA-STØTTE

Tenk å ha med en ressurs-person som Espen Leiksett - sambandsmann og nødnettmann på Stortinget, i HV og Røde Kors. For en kapasitet å ha på laget!

Vi leverte repeater-støtte DMO til Politiet da TMO falt ut som en del av spillet. Vi har utdelt gateway/repeater og har nylig investert i ei god antenne so selvsagt var høyt i været den dagen! Espen bistod med ymse ferdigheter, blant annet bruk av satelitt-telefon.

 

Noen inntrykk fra øvelsen gjennom en del bilder ( det kan komme flere etterhvert)

 

 

 

Presse-oppslag fra øvelsen:

GD (region-avis)

https://www.gd.no/derfor-er-det-blalys-og-nodetater-pa-dovre-og-lesja-i-dag/s/5-18-1777083

VIGGA (lokalavis)

Fra Lesjaskog camping, ILKO:

https://www.vigga.no/nyheter/i/0QOggJ/200-personer-var-med-paa-oevelse-fjellrev-det-er-samarbeid-vi-oever-paa

Fra KO Dombås

https://www.vigga.no/nyheter/i/rl3Vl3/radioamatoerane-tilbyr-naudsamband