Hopp til innhold

Til informasjon:

Lokal øvelse i SBI hos LA7G 11.11.19 klokka 18-20: Vi setter opp portabel DMR-repeater i Otta sentrum, og kjører til ulike steder med handapparat for å teste dekning og virkemåte. Vi er 6 medlemmer fra Nord Gudbrandsdalen som er påmeldt denne kvelden. Vi avslutter med kaffe og evaluering på beredskapssenteret på Otta.

LB4CD

Det ble sendt ut epost til samtlige medlemmer 9.10.19 om lokale øvelser høst 19.

Det er en oppfording fra styret i Samandstjenesten Innlandet at det lages enkle sambandsøvelser lokalt, og at resultatet rapporteres på epost til sbi (at) nrrl.no.

Ta initiativ og ansvar, og spark i gang en kveldsøvelse en gang i november. 2 timer er som regel nok tid til å få gjort litt.

Tidsbruk, innhold og opplegg står de lokale gruppene fritt til å utvikle, og det er selvsagt mulig å samabeide på kryss og tvers. Se epost for nærmere ønsker.

Spør om bistand ved behov til samme epost som over.

Rapporten i etterkant kan være stikkordsmessig med:

Hva har vi gjort?

Hva var lurt?

Hva har vi lært?

Styret.