Hopp til innhold

Lokale øvelser høst 19

Det ble sendt ut epost til samtlige medlemmer 9.10.19 om lokale øvelser høst 19.

Det er en oppfording fra styret i Samandstjenesten Innlandet at det lages enkle sambandsøvelser lokalt, og at resultatet rapporteres på epost til sbi (at) nrrl.no.

Ta initiativ og ansvar, og spark i gang en kveldsøvelse en gang i november. 2 timer er som regel nok tid til å få gjort litt.

Tidsbruk, innhold og opplegg står de lokale gruppene fritt til å utvikle, og det er selvsagt mulig å samabeide på kryss og tvers. Se epost for nærmere ønsker.

Spør om bistand ved behov til samme epost som over.

Rapporten i etterkant kan være stikkordsmessig med:

Hva har vi gjort?

Hva var lurt?

Hva har vi lært?

Styret.