Hopp til innhold

Det ble et travelt døgn i Innlandet med hele tre leteaksjoner. Om formiddagen ble SBI varslet om leteaksjon i Vang. Seks mannskaper ble alarmert og satt i beredskap for event. bistand med grovsøk. Her ble det gjort funn før våre mannskaper ble utkalt.
Om ettermiddagen ble SBI varslet om ny leteaksjon på Fagernes. Politiet anmodet om bistand til grovsøk. Seks mannskaper ble alarmert og rykket ut mot Fagernes. Underveis ble det meldt om funn og våre mannskaper kunne returnere. Søksarbeid er som kjent ikke vår primæroppgave, men pga stor slitasje på andre FORF-mannskaper dette døgnet stillte SBI seg positiv til å bidra denne gangen.

Onsdag 17. april ble det avviklet et trivelig medlemsmøte i LA5G sitt gruppelokale på Gjøvik. Hele 8 medlemmer møtte opp. Ett nytt medlem fra Gjøvik(LB8FJ) ble hilst velkommen.
LA6ETA Henrik tok en gjennomgang/repetisjon av NN-Gateway/repeater og LB4GH Torkell informerte om Starlink. Vi var også innom ADS-B, samt vårt DMR-samband (lukket nett).
Godt møte med dyktige og engasjerte medlemmer.

Årsmøte i SBI ble avviklet på Teams onsdag 3. april 2024. Vanlige årsmøtesaker ble behandlet. Forslag fra styret om å øke kontingenten til kr. 100,- f.o.m. 2024 ble vedtatt. Protokoll fra årsmøtet blir sendt ut til medlemmene når den er ferdig og har fått nødvendige underskrifter. Krav om betaling av medlemskontingent for 2024 vil bli sendt ut om kort tid.