Hopp til innhold

To leteaksjoner i Valdres 23. april 2024

Det ble et travelt døgn i Innlandet med hele tre leteaksjoner. Om formiddagen ble SBI varslet om leteaksjon i Vang. Seks mannskaper ble alarmert og satt i beredskap for event. bistand med grovsøk. Her ble det gjort funn før våre mannskaper ble utkalt.
Om ettermiddagen ble SBI varslet om ny leteaksjon på Fagernes. Politiet anmodet om bistand til grovsøk. Seks mannskaper ble alarmert og rykket ut mot Fagernes. Underveis ble det meldt om funn og våre mannskaper kunne returnere. Søksarbeid er som kjent ikke vår primæroppgave, men pga stor slitasje på andre FORF-mannskaper dette døgnet stillte SBI seg positiv til å bidra denne gangen.