Hopp til innhold

Som dere vet har SBI sporingsoppdrag i Nord-Gudbrandsdalen både for Norske redningshunder og Røde Kors i vinter. Akkurat nå er det meste av infrastruktur nede for utskifting og omprogrammering. Det tar tid.

Vi satser derfor utelukkende på portable løsninger i vinter. Det vil derfor dukke opp digipeatere på kartet med LE-kallesignaler. Disse står enten hos meg eller LB6SE Svein, i testdrift. Senere vil de være utplassert på fjellet i forbindelse med øvelsene skissert. Vi benytter både Byonics Tiny Track 4 og Microsat PLX-digi kombinert med ymse radioer, antenner og batterier.

Planlegging og forberedelser er nøkkelen til suksess i disse oppdragene. Gjennomføringen har vi kontroll på, men det nytter ikke om utstyret svikter.

Vi kommer til å bruke 4 portable digipeatere på kjentmannsturen som Røde Kors skal ha med scooter i fjellheimen. Da er det en blanding av privat og kommunalt utstyr som er i bruk.

Ta kontakt om du lurer på noe: sbi@nrrl.no

Hilsen Ola-Matti, LB4CD

Det er en pågående strømstans i Dovre.

Se her: https://kart.eidefoss.no/stromstans/

Vi er ikke forespurt om noe nå, men vi følger utviklingen. Ingen høynet beredskap foreløpig. Strømstans som drar ut i tid, er potensielt et problem for kommunen. Da er det greit å ha tenkt litt.

Uphdate 1700: https://www.vigga.no/nyheter/2020/01/24/442-rammet-av-str%C3%B8mbrudd-i-Dovre-20912558.ece

Det ser ut til at det ordner seg greit.

God helg, hilsen Ola-Matti

 

 

Lillehammergruppa har invitert alle radioamatører i Innlandsnettets nedslagsfelt til samling i LA2L gruppelokale lørdag 18.1.20 klokka 1200 og utover. Sjøsetervegen 33, 2618 Lillehammer.Her er info sakset fra LA2Ls hjemmesider:

Agenda for lørdag 18.januar 2020:

12.15: SBI v/LB4CD-Ola-Matti «Strategi og Kapabiliteter»

13.00-13.10 pause

13.10: NKOM v/Ole Stein Kopperud, støy-interferens-????

14.00-14.10 pause

14.10: Repeaternettet: «SBI» v/LA9ALA-Tore og LA2UO-Karl-Magnus

14.40-15.10 matservering

15.10: Intro Christech: nyheter/salgsutstilling.

16.00: DMR v/LA1KP-Øivind

 

Under hele møte er det tilgang til kaffe, te og mineralvann.

En kjele med pølser er varm fra kl.11.30 for de som trenger litt påfyll.

I tillegg blir det satt frem en gryte med kyllingkjøtt og ris kl.14.40

Kuvertpris kr.100,00.

 

Velkommen til Lillehammergruppen av NRRL

I går var det en ganske stor leteaksjon etter en forsvunnet skiløper i området Høvringen. Røde Kors var ute med scooterpatruljer, mens helikoperet måtte gi seg.

Vi var ikke kontaktet i første omgang, etter innsatsleders vurdering. SBI gjorde likevel simuleringer av digiutplassering i området, varslet mannskap i Nord-Gudbrandsdalen og tok på eget initiativ kontakt med OPS-Hamar for å si hva vi kunne tilby av tjenester om dette skulle dra ut. Været var noe bustet med mye vind, og ved nattkjøring er sikkerhet for egne mannskaper og oversikt viktig for Røde Kors. Da jeg ringte, kunne OPS Hamar fortelle at vedkommende akkurat hadde blitt funnet.

Simulering av utplassering av digi på Høvringen som var gjort i forkant av kontakt med OPS Hamar.

En lykkelig skiløper ble hentet ut av Røde Kors. Kilde GD. Foto: Brandt.

Dette er mest for å illustrere at vi er kommet et stykke på vei for å kunne hjelpe til:

 • Utstyret står lada og klart på beredskapssenteret
 • Mannskap finnes og er villig til å delta
 • Vi har en del erfaring med sporing i fjellet
 • Vi er i stand til å legge en slagplan og simulere dekning ganske fort
 • Vi har utstyr for å levere visning  i et KO.

Ola-Matti

Hei,

Godt nytt sambandsår!

Jeg håper alle har hatt en god julefeiring og er motiverte til hverdag igjen. Det har vært en del rufsete vær og vind, men ingen større hendelser så langt. La oss håpe at 2020 blir et godt år for alle. Kanskje er du motivert for å ta i et tak og gjøre noe for felleskapet?

Ansvar innsjekk

Jeg har sendt et elektronisk skjema via epost i dag 04-01-20  der du kan krysse av for en søndag du kan ta ansvar for å kjøre innsjekk via Innlandsnettet.

Lenke HER.

Innsjekken tjener flere formål:

 • Teste Innlandsnettet = god beredskap.
 • Øve på å opprette en ring-qso på VHF og ha styring og kontroll.
 • Øve på prosedyrer, ord og vendinger, kallesignaler og navn.
 • Kjenne igjen stemme, navn og kallesignal
 • Bli kjent med eget utstyr.
 • Teste utstyr.
 • Binde oss sammen som en gruppe med et felles mål.