Hopp til innhold

Hypotermi-kvelder høsten 23

Kontaktutvalget i FORF Innlandet PD - lokalt redningsfaglig forum har
bestemt seg for å bruke noen av restmidlene vi har igjen fra
Gjensidigestiftelsen i 2021 til å sette fokus på hypotermi.

Det vil derfor bli gjennomført ulike temakvelder ulike steder i innlandet høsten 2023.
Temakveldene vil bli inspirert at prosjektet «Hypotermiløftet – fordi
pasienten fortjener det» av Norsk Folkehjelp sanitet.
Målsettingen for temakveldene vil være å sørge for at mannskaper i
FORF organisasjonene i Innlandet PD er faglig oppdaterte og har
standardisert utstyr og metodikk for forebygging og behandling av
generell nedkjøling. Vi vil ha fokus på opplæring og utrustning av
frivillige mannskaper. Vi vil gjennomgå viktigheten av å forhindre
nedkjøling, hvordan man blir nedkjølt og hva man kan gjøre for å
forebygge dette. Videre skal vi se på de siste retningslinjene,
banakmodellen og gjennomføring av pasientundersøkelse, med spesielt
søkelys på hypotermi.

Hamar 3.10: KL 18:00, STED: STORMYRVEGEN 9, 2315 HAMAR

Tynset 3.10: KL 19:00, STED: VIDSYN, 2500 TYNSET

Otta 16.10: KL 18:00, STED: THON PARTNER HOTEL OTTA, OLA DAHLSGATE 7

Gjøvik 24.10: KL 18:00, STED: KALLERUDSVINGEN 15, 2816 GJØVIK

Valdres 1.11:KL 18:00, STED: AUDITORIUM PÅ VBU, VANG I VALDRES

Alle mannskaper fra FORF organisasjonene inviteres.
Temakvelden vil vare i ca 3.timer
Det vil bli enkel servering.
Påmeldingsfrist 27.09.23
Påmelding sendes til
Mette Christensen Furmston
mette.christensen.furmston@redcross.no