Hopp til innhold

Samling aksjonsledelse 22-24.9.23

Vi er mange medlemmer i ulike FORF organisasjoner i Innlandet. Felles er at vi ønsker å bidra når det er behov for oss. Noen kjenner godt til hverandre, mens andre ikke er kjent med organisasjoner og medlemmer utover sin egen organisasjon. Gjennom prosjektet «Bedre lokalberedskap II, Innlandet PD - Gjensidighetsstiftelsen 2023-2024», har vi blitt tildelt midler til å gjennomføre en samling rettet mot FORF organisasjonenes aksjonsledelse. På denne samlingen ser vi for oss at temaer som vil styrke samarbeid i KO, samt gjøre oss kjent med hvilke ressurser vi sitter på og hvordan vi best mulig kan samarbeid om et helhetlig tilbud til det offentlige når behovet for vår hjelp er til stede. Ikke minst vil en og ha en fin mulighet for å bli bedre kjent og drive erfaringsutveksling.

Målsetting/ Effekt:
· Økt kompetanse på tvers av organisasjonstilhørighet
· Økt kjennskap til av hva de ulike organiasjonene i FORF kan bidra med under ulike SAR oppdrag
· Økt samhandling og samarbeid i aksjonsledelse
Samlingen vil finne sted på Tyrili - Sørmessenvegen 60, 2610 Mesnali. Vi vil etterstrebe og gi plasser til medlemmer fra alle de ulike organisasjonene. Vi har likevel kun 25.stk plasser. Deltakerplasser vil bli tildelt etter at påmeldingsfristen går ut. Mat og opphold er inkl. av arrangøren. Reisekostnader dekkes av den enkelte organisasjon/lokalforening. Eget sengetrekk og håndkle medbringes.
Påmeldingsfrist: 15.8.23
Påmelding sendes til:
Røde Kors Innlandet Distriktskontor via
Mette Christensen Furmston,
mette.christensen.furmston@redcross.no ,
Hun kan nås på tlf. 40 64 31 29
Faglige spørsmål rettes til Gunn Kari Gran Haugen
på gunn.gran.haugen@rodekors.org
eller tlf. 91 56 88 27

Program:
Fredag 22/9
17:30 - Ankomst og innkvartering
19:00 - Middag
20:00 - Velkommen! Bli kjent, "Kick Off"

Lørdag 23/9
08:00 - Frokost
09:00 - Tema: Hvorfor skal vi samarbeide? Politiet v/Sidsel Svarstad (Leder på 112-sentralen innlandet)
12:30 - Lunsj
13:30 - Tema Droner i søk.

Tema Kommunikasjon, hvorfor er det viktig at snakke redskapene våre fungerer?
15:00 - Øvelser. Praktiske KO-øvelser
fokus på samarbeid rundt planlegging av søk og å utnytte tilgjengelig FORF-ressurser.
17:00 - Kaffe og biteti
17:30 - Øvelser fortsetter
19:00 - Fri før middag
20: 00 - Middag og uformelt samvær

Søndag 24/9
08:30 - Frokost
09:30 - Tema: Nytt aksjonsstøtteverktøy
13:00 - Lunsj
14:00 - Evaluering av helga
15-16 - Avreise

Innspill til øvrige temaer, samarbeidspartnere og interessante foredragsholdere mottas gjerne.