Hopp til innhold

Påmeldingene har rent inn i de siste dagene, og vi har plass til flere!
Nå har programkomiteen satt opp programmet (tidspunkter er ikke 100% låst så derfor sendes ikke det nå).

Det blir en god blanding av tekniske fag, praksis og vi legger opp til en god bolk med viktige diskusjonstemaer.
* På lørdag får vi besøk av Jørn Halvorsen, prosjektleder i FORF for GS-søknadene.
* Det blir «kick-off» for revisjon av «arbeidsgruppens rapport» som er det styrende dokumentet for sambandstjenesten
* President Thomas LA3PNA deltar lørdag og søndag
* Vi får møte den nytilsatte i NRRL Sambandstjenesten

UTSATT FRIST FOR PÅMELDING:  søndag 5. februar  (og den er absolutt)

 

For NRRL Sambandstjenesten
LA6ETA Henrik

Vedlagt fra programkomiteen
------------

 

Program til SFF vil inneholde følgende punkter, og være en blanding av både teori og praksis. (det tas forbehold om at endringer kan oppstå)

Fredag:
- Velkommen og informasjon fra Sambandstjenesten
- «Norge rundt» - Hva skjer lokalt?

Lørdag:
- Arbeidsgruppens rapport – Oppstart av arbeidsprosess
- FORF – Bedre lokal beredskap
- Fagleder nødnett – Praktisk bruk av ny gateway
- Opplæringsbehov – Kartlegging og behov

Søndag:

- Fagleder signalspor – signalspor i praksis
- PolaricTracker 2.0

 

Noen av emnene som skal tas opp vil være diskusjonssaker hvor deltakerne på SFF får mulighet til å komme med innspill som vil være viktige for videre arbeid.

Sambandstjenesten har fått oppdrag fra hovedstyret om å se på behovet for revisjon av arbeidsgruppens rapport.

Vi kommer også til å ta opp temaet rundt opplæring, både når det gjelder behov for tema og metode.

SFF2023 vil ha mulighet til å komme med viktige innspill til videre prosesser i Sambandstjenesten.

 

--

Minner om at fristen for påmelding er 1. februar.  Dette blir garantert en nyttig og trivelig samling .

 

Norsk Radio Relæ Ligas sambandstjeneste inviterer til Sambandsfaglig Forum 2023!
Helgen 17.-19. februar 2023 møtes vi på Sanner Hotell, Hadeland.
Detaljprogram for helgen er ikke klart enda, men sett av datoen og du kan allerede nå starte
jakten på rimelige billetter om du er avhengig av skyss som krever slik.
Vi vil fylle helgen med faglig påfyll innen flere fagområder og nivåer og vi ønsker å ta noen
strategiske diskusjoner (men ikke beslutninger) i rolige, behagelige og ærverdige omgivelser
kombinert med god mat og gode venner og kollegaer. Oppstart blir fredag kl 1800, og
programmet varer til søndag kl 1500.
Det kommer til å bli både praktiske øvelser / oppgaver og diskusjonssaker som omhandler
Sambandstjenestens fremtidsutsikter og tjenesteutvikling. Dette skal være med å legge
grunnlaget for videre arbeid både lokalt og nasjonalt.
Deltagelse:
Pri. 1: nr 1 fra hver gruppe med egenbetaling kr. 750,- for kost/losji hele helgen
Pri. 2: nr 2 fra hver gruppe med egenbetaling kr. 1.650,- for kost/losji hele helgen
Vi prioriterer plass til pri 1 før pri 2 for å sikre deltagelse fra flest mulig grupper
Reise:
Egenbetaling reise vil være kr. 300,- . Reisekostnad over 300,- vil som hovedregel
dekkes etter faktiske utlegg med inntil kr. 2.000,-
Vi oppfordrer alle til å tenke rimelige billetter, bestill tidlig (selv om vi er sent ute) og
reis sammen!
Det vil bli satt opp buss med en avgang fra OSL til Sanner på fredag, og retur på
søndag.
Påmelding:
https://tinyurl.com/sff2023
FRIST: 01/02/2023

Det er bindende påmelding og faktura for egenbetaling vil bli sendt når påmelding er
bekreftet. Det forutsettes at deltagere deltar på hele samlingen hvis ikke annet er avtalt. Ved
avbrudd/ikke deltagelse vil de faktiske kostnadene for helgen i sin helhet bli fakturert
deltager.

For NRRL Sambandstjenesten

Henrik Solhaug

Sambandsfaglig Forum 2023

Norsk Radio Relæ Ligas sambandstjeneste inviterer til Sambandsfaglig Forum 2023!
Helgen 17.-19. februar 2023 møtes vi på Sanner Hotell, Hadeland.
Detaljprogram for helgen er ikke klart enda, men sett av datoen og du kan allerede nå starte
jakten på rimelige billetter om du er avhengig av skyss som krever slik.
Vi vil fylle helgen med faglig påfyll innen flere fagområder og nivåer og vi ønsker å ta noen
strategiske diskusjoner (men ikke beslutninger) i rolige, behagelige og ærverdige omgivelser
kombinert med god mat og gode venner og kollegaer. Oppstart blir fredag kl 1800, og
programmet varer til søndag kl 1500.
Det kommer til å bli både praktiske øvelser / oppgaver og diskusjonssaker som omhandler
Sambandstjenestens fremtidsutsikter og tjenesteutvikling. Dette skal være med å legge
grunnlaget for videre arbeid både lokalt og nasjonalt.
Deltagelse:
Pri. 1: nr 1 fra hver gruppe med egenbetaling kr. 750,- for kost/losji hele helgen
Pri. 2: nr 2 fra hver gruppe med egenbetaling kr. 1.650,- for kost/losji hele helgen
Vi prioriterer plass til pri 1 før pri 2 for å sikre deltagelse fra flest mulig grupper
Reise:
Egenbetaling reise vil være kr. 300,- . Reisekostnad over 300,- vil som hovedregel dekkes etter faktiske utlegg med inntil kr. 2.000,-
Vi oppfordrer alle til å tenke rimelige billetter, bestill tidlig (selv om vi er sent ute) og
reis sammen!
Det vil bli satt opp buss med en avgang fra OSL til Sanner på fredag, og retur på søndag.
Påmelding: https://tinyurl.com/sff2023
FRIST: 01/02/2023

Det er bindende påmelding og faktura for egenbetaling vil bli sendt når påmelding er
bekreftet. Det forutsettes at deltagere deltar på hele samlingen hvis ikke annet er avtalt.
Ved avbrudd/ikke deltagelse vil de faktiske kostnadene for helgen i sin helhet bli fakturert
deltager.
For NRRL Sambandstjenesten
Henrik Solhaug
Leder

Hei SBI medlemmer !

Vi inviterer til medlemsmøte på Birkebeinerkontoret, Fabrikkveien 2, 2450 RENA den 5.februar 2023, kl 1200.

Hensikten med møtet er primært å treffes slik at vi blir bedre kjent og ha ett trivelig samvær med sambandsfaglig prat. Det blir servert kaffe og "biteti" kl 1200 og pizza ca kl 1330.

LB4CD Ola-Matti vil vise hvor lett der er å komme i gang med Winlink og vise hvordan Winlink fungerer i praksis. Vi håper å få satt opp operativt utstyr på HF og VHF. Denne kommunikasjonsmuligheten kan bli etterspurt i en krisesituasjon og er noe vi må være i stand til å bruke.

Leder i Sambandstjeneste i Norge, LA6ETA Henrik kommer og vil fortelle hva som skjer i Sambandstjenesten sentralt og i andre deler av landet. Det er nyttig med en peptalk og få ideer til aktiviteter vi kan benytte oss av.

Vi ser fram til ett trivelig, interessant, og nyttig samvær !

Påmelding innen 1.februar til SBI@NRRL.no , sms/telefon til 97017910 Torgeir, eller i tråden på Facebook.

73 de
Styret i SBI

Velkommen som medlem i Sambandstjenesten Innlandet, NRRL.

Hva er SBI? NRRL Sambandstjenesten Innlandet en sammenslutning av Norsk Radio Relæ Ligas sambandsgrupper i Hedmark og Oppland. Vi leverer nødsamband i Oppland og Hedmark. Medlemmene våre kommer fra følgende NRRL-grupper:
● Gudbrandsdalen
● Lillehammer
● Gjøvik og Toten
● Kongsvinger
● Østerdalen
Dette er i hovedsak et operativt samarbeid, og våre tjenester er ønsket av Innlandet fylkeskommune, samt Lesja, Dovre, Sel og Sør-Fron kommuner så langt. Andre kommuner er interesserte, og det er en prosess i gang mot disse. De første 5 årene av organisasjonens levetid har blitt brukt på å bygge og drifte Innlandsnettet, holde øvelser og bygge relasjoner mot offentlig etater og FORF-partnere.

Hva innebærer medlemsskapet?
Først og fremst betyr det at du er en sambandsoperatør som står på vår vaktliste og kan bli kontaktet ved behov. Du vil få en talemelding eller sms på telefon. Er alt gått i svart lytter du på Innlandsnettet eller nødsambandsfrekvenser HF (se alarmplan).

Du bestemmer selv om du kan delta på en aksjon, og eventuelt hva du kan gjøre eller bidra med. Det kan være alt fra transport av utstyr fra A til B, eller bemanne et sambandsko. Det er lov å stille på skarp aksjon for å lære. Vi har hatt sporingsaksjoner, nødsambandsaksjoner, sporing ved skogbrann osv.

Mulighet til læring og utvikling gjennom egne øvinger/kurs sammen med likesinnede om de tjenestene vi ønsker å levere slik som VHF-samband (analogt/DMR), winlink HF-VHF, APRS-sporingstjeneste.

Du blir en del av NRRL, Sambandstjensten og kan stille som operatør ved større hendelser andre steder. Vi hadde mannskap som var aktive ved kvikkleireskredet i Gjerdrum.

Hva forventer vi av deg?
Du har radioamatørlisens og er medlem i NRRL.
Du har avklart med arbeidsgiver og familie at du kan stille på en aksjon.
Du er villig til å øve og trene.
Du kan betjene vanlig radioutstyr slik som et VHF-håndapparat /mobilapparat, og ønsker å sette deg inn i sporingstjeneste og winlink.
Du er ærlig, pålitelig.
Du er å få tak i, svarer på meldinger raskt sms/epost.

Kontakt
Styret kan kontaktes lettest på sbi@nrrl.no Leder nå er LB4GH
Hjemmeside: www.krisesamband.no og innlandsnettet.no
Facebook-gruppe for medlemmer. Husk innsjekk Innlandsnettet 1930NT søndager.