Hopp til innhold

SAMBANDSFAGLIG FORUM

Sambandsfaglig Forum 2023

Norsk Radio Relæ Ligas sambandstjeneste inviterer til Sambandsfaglig Forum 2023!
Helgen 17.-19. februar 2023 møtes vi på Sanner Hotell, Hadeland.
Detaljprogram for helgen er ikke klart enda, men sett av datoen og du kan allerede nå starte
jakten på rimelige billetter om du er avhengig av skyss som krever slik.
Vi vil fylle helgen med faglig påfyll innen flere fagområder og nivåer og vi ønsker å ta noen
strategiske diskusjoner (men ikke beslutninger) i rolige, behagelige og ærverdige omgivelser
kombinert med god mat og gode venner og kollegaer. Oppstart blir fredag kl 1800, og
programmet varer til søndag kl 1500.
Det kommer til å bli både praktiske øvelser / oppgaver og diskusjonssaker som omhandler
Sambandstjenestens fremtidsutsikter og tjenesteutvikling. Dette skal være med å legge
grunnlaget for videre arbeid både lokalt og nasjonalt.
Deltagelse:
Pri. 1: nr 1 fra hver gruppe med egenbetaling kr. 750,- for kost/losji hele helgen
Pri. 2: nr 2 fra hver gruppe med egenbetaling kr. 1.650,- for kost/losji hele helgen
Vi prioriterer plass til pri 1 før pri 2 for å sikre deltagelse fra flest mulig grupper
Reise:
Egenbetaling reise vil være kr. 300,- . Reisekostnad over 300,- vil som hovedregel dekkes etter faktiske utlegg med inntil kr. 2.000,-
Vi oppfordrer alle til å tenke rimelige billetter, bestill tidlig (selv om vi er sent ute) og
reis sammen!
Det vil bli satt opp buss med en avgang fra OSL til Sanner på fredag, og retur på søndag.
Påmelding: https://tinyurl.com/sff2023
FRIST: 01/02/2023

Det er bindende påmelding og faktura for egenbetaling vil bli sendt når påmelding er
bekreftet. Det forutsettes at deltagere deltar på hele samlingen hvis ikke annet er avtalt.
Ved avbrudd/ikke deltagelse vil de faktiske kostnadene for helgen i sin helhet bli fakturert
deltager.
For NRRL Sambandstjenesten
Henrik Solhaug
Leder