Hopp til innhold

SFF 2023, temaer og forlenget frist

Påmeldingene har rent inn i de siste dagene, og vi har plass til flere!
Nå har programkomiteen satt opp programmet (tidspunkter er ikke 100% låst så derfor sendes ikke det nå).

Det blir en god blanding av tekniske fag, praksis og vi legger opp til en god bolk med viktige diskusjonstemaer.
* På lørdag får vi besøk av Jørn Halvorsen, prosjektleder i FORF for GS-søknadene.
* Det blir «kick-off» for revisjon av «arbeidsgruppens rapport» som er det styrende dokumentet for sambandstjenesten
* President Thomas LA3PNA deltar lørdag og søndag
* Vi får møte den nytilsatte i NRRL Sambandstjenesten

UTSATT FRIST FOR PÅMELDING:  søndag 5. februar  (og den er absolutt)

 

For NRRL Sambandstjenesten
LA6ETA Henrik

Vedlagt fra programkomiteen
------------

 

Program til SFF vil inneholde følgende punkter, og være en blanding av både teori og praksis. (det tas forbehold om at endringer kan oppstå)

Fredag:
- Velkommen og informasjon fra Sambandstjenesten
- «Norge rundt» - Hva skjer lokalt?

Lørdag:
- Arbeidsgruppens rapport – Oppstart av arbeidsprosess
- FORF – Bedre lokal beredskap
- Fagleder nødnett – Praktisk bruk av ny gateway
- Opplæringsbehov – Kartlegging og behov

Søndag:

- Fagleder signalspor – signalspor i praksis
- PolaricTracker 2.0

 

Noen av emnene som skal tas opp vil være diskusjonssaker hvor deltakerne på SFF får mulighet til å komme med innspill som vil være viktige for videre arbeid.

Sambandstjenesten har fått oppdrag fra hovedstyret om å se på behovet for revisjon av arbeidsgruppens rapport.

Vi kommer også til å ta opp temaet rundt opplæring, både når det gjelder behov for tema og metode.

SFF2023 vil ha mulighet til å komme med viktige innspill til videre prosesser i Sambandstjenesten.

 

--