Hopp til innhold

Hvem er Sambandstjenesten Innlandet?

NRRL Sambandstjenesten Innlandet en sammenslutning av Norsk Radio Relæ Ligas (www.nrrl.no ) sambandsgrupper i Hedmark og Oppland:

 • Gudbrandsdalen
 • Lillehammer
 • Gjøvik og Toten
 • Hamar
 • Kongsvinger
 • Østerdalen

SBI kan bidra når det kan bli behov for støtte, utstyr, planlegging og gjennomføring av radiosamband for lokale eller sentrale myndigheter når det offentlige telenett, internett, nødnett eller andre sentrale kommunikasjonslinjer faller ut

Utdrag fra «Formål til Sambandstjenesten Innlandet»:

 • Videreføre og etablere samarbeid med ulike offentlige instanser og FORF-organisasjoner, og etablere radiorom i offentlige bygninger som har nødstrøm.
 • Opprette og vedlikeholde varslingsliste for Hedmark og Oppland.
 • Sørge for at alt tilgjengelig sambandsutstyr er tilgjengelig for SBI og strategisk plassert med tanke på beredskap i Innlandet.
 • Drifte vaktordning som rullerer. Vakthavende har ansvar for utkalling ut fra gjeldende varslingsliste. Varsling skal kunne fungere uavhengig av telefon, internett.
 • Det skal holdes minimum 4 øvelser i året. 2 regionale og 2 lokale