Hopp til innhold

Ref. fra styremøte i SBI tirsdag 4. oktober

Styre i SBI hadde møte tirsdag 4. oktober via MS Teams.

På dette møte ble det enighet om at innsjekk på Innlandsnettet på søndager flyttes til kl. 19:30NT.

Det ble også vedtatt at i SBI så skal 145.475 med sub 71.9 på både TX og RX brukes som arbeidsfrekvens når vi er ute på oppdrag eller ved øvelser.

Det var også flere andre ting som ble diskutert som det skal jobbes videre med av styre.

Neste styremøte blir 25. oktober 2022