Hopp til innhold

Lillehammergruppa har invitert alle radioamatører i Innlandsnettets nedslagsfelt til samling i LA2L gruppelokale lørdag 18.1.20 klokka 1200 og utover. Sjøsetervegen 33, 2618 Lillehammer.Her er info sakset fra LA2Ls hjemmesider:

Agenda for lørdag 18.januar 2020:

12.15: SBI v/LB4CD-Ola-Matti «Strategi og Kapabiliteter»

13.00-13.10 pause

13.10: NKOM v/Ole Stein Kopperud, støy-interferens-????

14.00-14.10 pause

14.10: Repeaternettet: «SBI» v/LA9ALA-Tore og LA2UO-Karl-Magnus

14.40-15.10 matservering

15.10: Intro Christech: nyheter/salgsutstilling.

16.00: DMR v/LA1KP-Øivind

 

Under hele møte er det tilgang til kaffe, te og mineralvann.

En kjele med pølser er varm fra kl.11.30 for de som trenger litt påfyll.

I tillegg blir det satt frem en gryte med kyllingkjøtt og ris kl.14.40

Kuvertpris kr.100,00.

 

Velkommen til Lillehammergruppen av NRRL

I går var det en ganske stor leteaksjon etter en forsvunnet skiløper i området Høvringen. Røde Kors var ute med scooterpatruljer, mens helikoperet måtte gi seg.

Vi var ikke kontaktet i første omgang, etter innsatsleders vurdering. SBI gjorde likevel simuleringer av digiutplassering i området, varslet mannskap i Nord-Gudbrandsdalen og tok på eget initiativ kontakt med OPS-Hamar for å si hva vi kunne tilby av tjenester om dette skulle dra ut. Været var noe bustet med mye vind, og ved nattkjøring er sikkerhet for egne mannskaper og oversikt viktig for Røde Kors. Da jeg ringte, kunne OPS Hamar fortelle at vedkommende akkurat hadde blitt funnet.

Simulering av utplassering av digi på Høvringen som var gjort i forkant av kontakt med OPS Hamar.

En lykkelig skiløper ble hentet ut av Røde Kors. Kilde GD. Foto: Brandt.

Dette er mest for å illustrere at vi er kommet et stykke på vei for å kunne hjelpe til:

 • Utstyret står lada og klart på beredskapssenteret
 • Mannskap finnes og er villig til å delta
 • Vi har en del erfaring med sporing i fjellet
 • Vi er i stand til å legge en slagplan og simulere dekning ganske fort
 • Vi har utstyr for å levere visning  i et KO.

Ola-Matti

Hei,

Godt nytt sambandsår!

Jeg håper alle har hatt en god julefeiring og er motiverte til hverdag igjen. Det har vært en del rufsete vær og vind, men ingen større hendelser så langt. La oss håpe at 2020 blir et godt år for alle. Kanskje er du motivert for å ta i et tak og gjøre noe for felleskapet?

Ansvar innsjekk

Jeg har sendt et elektronisk skjema via epost i dag 04-01-20  der du kan krysse av for en søndag du kan ta ansvar for å kjøre innsjekk via Innlandsnettet.

Lenke HER.

Innsjekken tjener flere formål:

 • Teste Innlandsnettet = god beredskap.
 • Øve på å opprette en ring-qso på VHF og ha styring og kontroll.
 • Øve på prosedyrer, ord og vendinger, kallesignaler og navn.
 • Kjenne igjen stemme, navn og kallesignal
 • Bli kjent med eget utstyr.
 • Teste utstyr.
 • Binde oss sammen som en gruppe med et felles mål.

Alle Innlandets 46 kommuner avholder en skrivebordsøvelse den 3.12.19. Det er en øvelse som handler om bortfall av telefoni og internett. Hva gjør man da? Sambandstjenesten Innlandet har vært med å planlegge øvelsen samme med Fylkesmannens beredskapsavdeling i Oppland, noen kommuner og NTNU. Alle kommuner i Hedmark og Oppland har fått informasjon om øvelsen. På det møtet fikk vår mann Henrik Solhaug 10 minutter til å fortelle alle kommunene om Sambandstjenesten Innlandet av NRRL. Det har medført at mange kommuner har tatt kontakt og vil snakke med oss den 3.12.19. Vi kommer til å spørre en del av våre medlemmer om å reise på kommune-besøk denne dagen, for å orientere om hva vi er og hva vi driver med. Det blir laget en felles PP, og de som reiser får vite hva de skal si. Dette er et gjennombrudd for oss, og vi må utnytte muligheten.

Invitasjon 

LA2L, Lillehammergruppen av NRRL, ønsker og invitere til et fellesmøte FOR ALLE grupper og Radioamatører som faller inn i dekningsområdet til ‘’Innlandsnettet’’. 

Det forsøkes å få 4 til 5 foredragsholdere som kan bidra med teknisk informasjon relatert til sambandstjenesten, med nyeste oppdaterte informasjon. 

Fra NKOM(støykontrollen), kommer Ole Stein Kopperud som en av foredragsholderne, og vi håper å få en fra Jørstadmoen som kan orientere litt derfra. LA1KP Øivind E. Solli holder et innlegg om DMR radio. 

Det vil være ønskelig med noen som kan si noe om status av drift og planer i NRRL, og hva vi kan forvente av tildeling innen våre frekvensområder i dag og i fremtiden. 

Det vil være av interesse om noen har noe de brenner for, og et ønske om å formidle dette videre til fellesskapet innen radioamatørene, og det er litt av intensjonen vår. Vi håper at noen i styret fra SBI kan orientere om siste nytt i deres opplegg og drift av repetere etc. 

Det legges også opp til at de som har noe til salgs kan ta dette med, så setter vi opp noen bord for «junksalg». 

Fellesmøte vil bli avholdt i LA2L sitt gruppelokale på Lillehammer. Adressen er: Sjøsetervegen 33, 2618 Lillehammer. Talk Inn på 145.625Mhz for de som ikke er kjent i området, evt. 28.500Mhz for de som kjører HF-mobil. 

Kl.12.00, Lørdag 18.januar 2020. 

Det serveres en gryterett m/tilbehør, kaffe, te, mineralvann, og kaker. 

Det tas forbehold om dette er av interesse, så en tilbakemelding er nødvendig for om Lillehammergruppen gjennomfører fellesmøte. Agenda settes opp så snart vi har en oversikt over interessen, og antall gjester. (Max ant sitteplasser ved foredrag er 32)

MELD INTERESSE DIREKTE TIL LA2Ls sekretær: lb1nf(at)online.no

Jeg ber dere huke av to datoer for vinteren allerede nå.
1) 21-23.2 2020 februar blir det sporingsoppdrag for Norske redningshunder på Dovrefjell. De skal ha base på Hjerkinnhus. Info kommer på slutten av året eller januar på epost.
2) Kjentmannstur  Røde Kors siste helga i mars 27-29.3.2020. De skal inn mot Reinheimen/Snøheim, bak Snøhetta og til Lesja - ned Skamsdalen. Det blir ei skikkelig nøtt sporingsmessig. KO blir på Ottobu, Hondyrju. som vanlig
Vi er noe mannskap aktivt i Nord-Gudbrandsdalen som har drevet med sporingstjenesten noen vintre nå. Hvis det er andre som har lyst til å være med for å lære og hjelpe til, så er dere hjertelig velkomne.
Jeg sender ut en forespørsel i januar, slik vi får sikre påmeldinger. Vi har allerede takket ja til oppdragene.
Ellers kan jeg informere om at det var et FORF-møte på Dombås beredskapssenter i går. Der var Politiet, Røde Kors, Norske redningshunder, Sambandstjenesten Innlandet, Brannvesenet og beredskapssjefen i Lesja og Dovre. Det er en del spennede ting på gang hva gjelder samvirke. Aktørene på møtet ønsker å samarbeide mer framover.
Hilsen Ola-Matti

God kveld fra LA3TR, LB9UE, LB4GH, LA1OSA og LB4CD.

I kveld mellom klokka 18 og 2000 testa 5 medlemmer av Sambandstjenesten Innlandet og LA7G DMR-repeater og håndapparat i Sel kommune.

Vi testet repeateren fra Beredskapssenteret i Otta sentrum mot mobile stasjoner sør og nord, for å finne grensene for håndapparat-dekningen. Deretter flyttet vi repeateren i høyden med 12v batteri-drift. Dekningen ble vesentlig forbedret som forventet, og vi dekker store deler av Sel-kommune på denne måten.

Det ble en vellykket og spennede test av utstyr som vi ikke har erfaring med. Det er bare LB4GH, Torkell som er DMR-bruker fra før. Alt utstyret virket som det skulle.

Evalueringen av kveldens øvelse ble selvsagt foretatt på Cirkle K, Otta. Foto: ansatt.

Viktig med test av pølser og andre godsaker!

73 fra Nord-Gudbrandsdalen!