Hopp til innhold

I kveld var LB6SE og LB4CD på planleggingsmøte for FORF-øvelse  20-21.02.21 på Hjerkinn med Norske redningshunder, Røde Kors Lesja, Dombås og Brennhaug, Lesja og Dovre Brannvesen og Politiet.

Øvelsen skal som i vinter foregå i ulike områder rundt Hjerkinn, Dovrefjell. Norske redningshunder skal trene på overflatesøk blant annet. Dette blir i samhandling med Røde Kors og Sambandstjenesten Innlandet NRRL, Politi og Brann.

Vi skal levere følgende tjenester til felles FORF-øvelse lørdag 20.02.21:

  • sporing av scooterekvipasjer med RK-personell og hundefører. APRS.
  • DMR-samband spesielt retta mot hundeførere som ønsker sambandstrening.
  • Sende winlink-vara HF fra vårt eget KO på forespørsel og eget initiativ.
  • Sende meldinger via Innlandsnettet. VHF. Holde intern øvelse samtidig.
  • Loggføre både digitalt og analogt alle meldinger og all trafikk.

Sett av helgen 20-21.02.21. Det er flere måter å løse dette på, og du som sambandstjenestemedlem kan delta på ulike måter. Her er et forslag fra oss her nord:

Lørdag 20.02.21: ØVINGSDAG PÅ FJELLET OG PÅ LUFTA.FORF-øvelse på Hjerkinn. Relevant trening på sporing og samband og winlink-vara på fjellet. Delta i et felles KO med mange andre aktører. Delta i eget KO på Hjerkinn  Fjellstue. Benytte ulike sambandsmidler.

Vi kommer til å ha base på Hjerkinn Fjellstue, og sende liason til felles KO på Hjerkinnhus et sted. På Fjellstua er det overnatting og mat. Jeg kommer med et pristilbud straks jeg har fått snakka med dem. Ikke bestill på egenhånd. Vi tar det samla.

Søndag 21.02.21: Kurs- og møtedag på Dombås 1200-1800.

Kom til beredskapssenteret på Dombås søndag 21.02.21. Da kan vi ha felles kurs- og møtedag for SBI. Gode fasiliteter og mulig å holde avstand og smittevern.

Det er mulig å kjøre foredrag etc på Teams, slik at du også kan delta fra hjemme.

Nøyaktig program med innhold må styret i SBI være med å mene noe om. Det vil komme om det er noe interesse for et slikt opplegg.

Konklusjon

Du kan delta på fjellet lørdag og på kurs Dombås søndag, eller du kan delta på lufta lørdag og på Teams søndag. Du velger aktivitetsnivå og involveringsgrad, men her er det muligheter for alle til å engasjere seg.

fra øvinga i vinter.

presseoppslag i Vigga fra sist.

Eg har skrive om krangelen om den nye brannstasjonen på Lesjaskog i lokalavisa Vigga. Saken er sett frå ei frivillig-perspektiv, og eg underteikna som Sambanteneste-medlem. Saka finst her: https://www.vigga.no/debatt/2020/11/04/Korleis-kan-ei-bygning-vera-viktig-22938017.ece

Lesarbrev LB4CD til Vigga og GD nov 2020

SBI kjem til å ha digipeater og crossbandutststyr på den nye brannstasjonen på Lesjaskog.

 

LB4CD

Packet Winlink. Flere brukere ønskes!

packet winlink

Du trenger: En PC med Winlink Express, og UZ7HO soundmodem software pt.105. Dette må være koblet til din 2m radio, f.eks via en Signalink USB lydkortmodem. Hvordan programmene settes opp finner du filer til på i vår Facebook-gruppe.

Nodene som er montert går nå fint på Innlandet, og vi har i det siste hatt stabil og fin forbindelse mellom Dombås og Gjøvik via 2m winlink-packet.

Dette styrker beredskapen vår i Innlandet.

Takk til alle involverte for arbeidet som er gjort.

2020: En milepæl for SBI.

2020 har så langt betydd tre skarpe aksjoner for Sambandstjenesten Innlandet. Alle tre aksjonene peker tilbake på et arbeid som har pågått de siste fem årene.

Vår første skarpe kommunale beredskapsaksjon var for Lesja og Dovre kommuner under utbruddet av koronapandemien i mars. Da fikk vi marsjordre fra beredskapssjefen i Lesja og Dovre om å iverksette og offentliggjøre våre planer for nødsamband i området. Tiltaket ble plukket opp av pressen og fikk omtale i GD.

Den andre skarpe aksjonen var på Politiets bestilling og gjaldt en leteaksjon sør om Trevatna etter en mann i juni. Aksjonen var vellykket, men dessverre med negativt funn. Politiet fikk den hjelpen av oss som de ønsket seg. Vi fikk øvd vår evne til å holde ut over tid og løse et konkret og skarpt oppdrag.

Den tredje aksjonen var også en leteaksjon, men denne gangen i Grimsdalen i Dovre. Det ble søkt etter en savnet kvinne fra tirsdag til fredag i uke 40. Mannskaper fra HV, Sivilforsvaret, NRH, Røde Kors og NRRL var i gang. I tillegg hadde Sea King, Politihelikopteret og Luftambulansen mange flytimer. Aksjonen endte fredag kveld med negativt funn.

Utsikt fra KO i Grimsdalen 2 Okt 2020

Aksjonene viser at vi klarer å stille opp med mannskap, utstyr og en arbeidsmåte/plan når vi blir spurt. Det er en milepæl, og viser at systematisk arbeid over tid lønner seg. Nå er det bare å øve og bygge videre.

Takk til alle involverte.

Ref. artikkel i Oppland Arbeiderblad.

Gateway med mast og antenne.

SBI har siden fredag formiddag vært involvert i en leteaksjon sør om Trevatna. Aksjonen ble avslutta i dag. Funn ble gjort 0924. Oppdragsgiver er Politiet Innlandet. Vi har levert forsterkning av nødnett med Gateway. Dette ble drifta med aggregat, batteri og antenne fra SBI.

Alle FORF-søsknene i Innlandet var godt tilstede sammen med Sivilforsvaret og Politiet. Det var et  godt samarbeid mellom alle involverte.

Takk for innsatsen til alle som bidro gjennom helgen!

HER KOMMER NY LISTE OVER RINGLEDER/INNSJEKKSANSVAR FRA OG MED 31.5 TIL OG MED 28.6.20. DETTE ER EN INNSJEKK SOM FOREGÅR ETTER LOKAL QST-LA SØNDAGER CA 20.30 NT PÅ INNLANDSNETTET. GJELDER FOR MEDLEMMER AV SAMBANDSTJENESTEN INNLANDET OG ANDRE I INNLANDSNETTETS NEDSLAGSFELT SOM ER MED I SAMBANDSTJENESTEN, NRRL.

SØNDAG 31.5 LB3LI Haakon

SØNDAG 7.6 LB3LI Haakon

SØNDAG 14.6 LA6FTA Gudleik

SØNDAG 21.6 LB3LI Haakon

SØNDAG 28.6 LB3LI Haakon

 

Årsmøtet for Sambandstjenesten Innlandet blir i år digitalt. Vi avvikler møtet via Microsoft Teams. Alle medlemmer har fått epost med lenke til møtet og relevante sakspapirer. Teknisk test klokka 18-19, for den som trenger det.

I tillegg til årsmøtet blir det medlemsmøte med 3 aktuelle innslag:

  1. Sambandsoppdrag i Lesja og Dovre. Hva er planen?
  2. DMR-repeater og handapparat.
  3. RMO-simuleringsprogram.

Vel møtt!

Aktiviteter knytta til korona 2020, Dombås beredskapssenter:

11.3: Krisestab settes Lesja og Dovre kommuner. LB4CD innkalt.

13.3. LB4CD/LE3EPA/Krisestabsmedlem i lokalavisa Vigga. HER.

16.3: Nødsambandsplan for Lesja og Dovre kommuner aktivert og gjort kjent for publikum. Se HER.

16.3 kveld: GD-oppslag om vårt nødsamband. (kan være aktuell referanse for andre kommuner)

17.3: Øvelse med Lesja og Dovre brannvesen. Brannbefalet øvde på å sette opp crossbandlinkene våre. Vi kjørte samband på VHF fra Bjorli til KO på Dombås med både frivillige og brannmenn. Øvelsen var beordret av beredskapssjefen.

19.3: Kontakt med Sel-kommune om sambandsutsyr. Drøftinger om bistand.

21.3 Winlink-HF testa og QRV 24/7 beredskapssenteret.

23.3: Orientering til Politiet lokalt om sambandsmuligheter fra beredskapssenteret ved Ekom-utfall.

 

Har du gjennomført sambandsaktiviteter i ditt nærområde, send inn stoff til webredaktør Torkell: lb4gh (at) lb4gh.no

SBI har i dag fått forespørsel fra Lesja-og Dove kommuner om å ha en plan og beredskap for et punktsamband gjennom kommunene i tilfelle mobilnettet går ned.

Tiltaket loggføres, sendes Fylkesmannens beredskapavdeling og vil bli publisert i media.

Jeg vil sende en epost til SBI i LA7Gs område i dag og sjekke hvem som er tilgjengelig for oppdrag. Disse vil få konkrete oppgaver.

Ola-Matti