Hopp til innhold

En milepæl

2020 har så langt betydd to skarpe aksjoner for Sambandstjenesten Innlandet. Begge aksjonene peker tilbake på et arbeid som har pågått de siste fem årene.

Vår første skarpe kommunale beredskapsaksjon var for Lesja og Dovre kommuner under utbruddet av koronapandemien i mars. Da fikk vi marsjordre fra beredskapssjefen i Lesja og Dovre om å iverksette og offentliggjøre våre planer for nødsamband i området. Tiltaket ble plukket opp av pressen og fikk omtale i GD.

Den andre skarpe aksjonen var på Politiets bestilling og gjaldt en leteaksjon sør om Trevatna etter en mann. Aksjonen var vellykket. Politiet fikk den hjelpen av oss som de ønsket seg. Vi fikk øvd vår evne til å holde ut over tid og løse et konkret og skarpt oppdrag.

Begge aksjonene viser at vi klarer å stille opp med mannskap, utstyr og en arbeidsmåte/plan når vi blir spurt. Det er en milepæl, og viser at systematisk arbeid over tid lønner seg. Nå er det bare å øve og bygge videre.

Takk til alle involverte.

Ref. artikkel i Oppland Arbeiderblad.

Gateway med mast og antenne.

SBI har siden fredag formiddag vært involvert i en leteaksjon sør om Trevatna. Aksjonen ble avslutta i dag. Funn ble gjort 0924. Oppdragsgiver er Politiet Innlandet. Vi har levert forsterkning av nødnett med Gateway. Dette ble drifta med aggregat, batteri og antenne fra SBI.

Alle FORF-søsknene i Innlandet var godt tilstede sammen med Sivilforsvaret og Politiet. Det var et  godt samarbeid mellom alle involverte.

Takk for innsatsen til alle som bidro gjennom helgen!

HER KOMMER NY LISTE OVER RINGLEDER/INNSJEKKSANSVAR FRA OG MED 31.5 TIL OG MED 28.6.20. DETTE ER EN INNSJEKK SOM FOREGÅR ETTER LOKAL QST-LA SØNDAGER CA 20.30 NT PÅ INNLANDSNETTET. GJELDER FOR MEDLEMMER AV SAMBANDSTJENESTEN INNLANDET OG ANDRE I INNLANDSNETTETS NEDSLAGSFELT SOM ER MED I SAMBANDSTJENESTEN, NRRL.

SØNDAG 31.5 LB3LI Haakon

SØNDAG 7.6 LB3LI Haakon

SØNDAG 14.6 LA6FTA Gudleik

SØNDAG 21.6 LB3LI Haakon

SØNDAG 28.6 LB3LI Haakon

 

Årsmøtet for Sambandstjenesten Innlandet blir i år digitalt. Vi avvikler møtet via Microsoft Teams. Alle medlemmer har fått epost med lenke til møtet og relevante sakspapirer. Teknisk test klokka 18-19, for den som trenger det.

I tillegg til årsmøtet blir det medlemsmøte med 3 aktuelle innslag:

  1. Sambandsoppdrag i Lesja og Dovre. Hva er planen?
  2. DMR-repeater og handapparat.
  3. RMO-simuleringsprogram.

Vel møtt!

Aktiviteter knytta til korona 2020, Dombås beredskapssenter:

11.3: Krisestab settes Lesja og Dovre kommuner. LB4CD innkalt.

13.3. LB4CD/LE3EPA/Krisestabsmedlem i lokalavisa Vigga. HER.

16.3: Nødsambandsplan for Lesja og Dovre kommuner aktivert og gjort kjent for publikum. Se HER.

16.3 kveld: GD-oppslag om vårt nødsamband. (kan være aktuell referanse for andre kommuner)

17.3: Øvelse med Lesja og Dovre brannvesen. Brannbefalet øvde på å sette opp crossbandlinkene våre. Vi kjørte samband på VHF fra Bjorli til KO på Dombås med både frivillige og brannmenn. Øvelsen var beordret av beredskapssjefen.

19.3: Kontakt med Sel-kommune om sambandsutsyr. Drøftinger om bistand.

21.3 Winlink-HF testa og QRV 24/7 beredskapssenteret.

23.3: Orientering til Politiet lokalt om sambandsmuligheter fra beredskapssenteret ved Ekom-utfall.

 

Har du gjennomført sambandsaktiviteter i ditt nærområde, send inn stoff til webredaktør Torkell: lb4gh (at) lb4gh.no

SBI har i dag fått forespørsel fra Lesja-og Dove kommuner om å ha en plan og beredskap for et punktsamband gjennom kommunene i tilfelle mobilnettet går ned.

Tiltaket loggføres, sendes Fylkesmannens beredskapavdeling og vil bli publisert i media.

Jeg vil sende en epost til SBI i LA7Gs område i dag og sjekke hvem som er tilgjengelig for oppdrag. Disse vil få konkrete oppgaver.

Ola-Matti