Hopp til innhold

En milepæl

2020 har så langt betydd to skarpe aksjoner for Sambandstjenesten Innlandet. Begge aksjonene peker tilbake på et arbeid som har pågått de siste fem årene.

Vår første skarpe kommunale beredskapsaksjon var for Lesja og Dovre kommuner under utbruddet av koronapandemien i mars. Da fikk vi marsjordre fra beredskapssjefen i Lesja og Dovre om å iverksette og offentliggjøre våre planer for nødsamband i området. Tiltaket ble plukket opp av pressen og fikk omtale i GD.

Den andre skarpe aksjonen var på Politiets bestilling og gjaldt en leteaksjon sør om Trevatna etter en mann. Aksjonen var vellykket. Politiet fikk den hjelpen av oss som de ønsket seg. Vi fikk øvd vår evne til å holde ut over tid og løse et konkret og skarpt oppdrag.

Begge aksjonene viser at vi klarer å stille opp med mannskap, utstyr og en arbeidsmåte/plan når vi blir spurt. Det er en milepæl, og viser at systematisk arbeid over tid lønner seg. Nå er det bare å øve og bygge videre.

Takk til alle involverte.

3. juni 2020 ble det avholdt årsmøte i Sambandstjenesten Innlandet(SBI) via Microsoft Teams med et påfølgende medlemsmøte.  Styret består fra 3. juni 2020 av følgende personer:

  • LB5MG - Kjetil Bakke, leder, valgt for 2 år, -sitter til 2022.
  • LB3LI - Haakon Wasenius Dahl – styremedlem , -sitter til 2022
  • LB4GH - Torkell Opedal Wullum – styremedlem , -sitter til 2022
  • LA6FTA - Gudleik Aalvik – styremedlem ikke på valg, sitter til 2021
  • LA9DSA - Knut Hellwege – styremedlem ikke på valg, sitter til 2021.

Styret takket tidligere leder LB4CD Ola Matti og styremedlem LA6ETA Henrik for et svært godt styrearbeid siden oppstarten av SBI  23/1-2016

Etter årsmøtet var det medlemsmøte med 3 fagtema. Først ut var LB4CD Ola Matti som orienterte om hvordan oppdraget med skarp beredskap for Lesja og Dovre var løst. Deretter viste LA6ETA Henrik frem DMR utstyret vi har tilgjengelig, samt ga en kort orientering om oppsett og virkemåte. Tilslutt gjennomgikk LA9DSA Knut de viktigste funksjoner i simuleringsprogrammet som gir teoretiske dekningskart.

Ref. artikkel i Oppland Arbeiderblad.

Gateway med mast og antenne.

SBI har siden fredag formiddag vært involvert i en leteaksjon sør om Trevatna. Aksjonen ble avslutta i dag. Funn ble gjort 0924. Oppdragsgiver er Politiet Innlandet. Vi har levert forsterkning av nødnett med Gateway. Dette ble drifta med aggregat, batteri og antenne fra SBI.

Alle FORF-søsknene i Innlandet var godt tilstede sammen med Sivilforsvaret og Politiet. Det var et  godt samarbeid mellom alle involverte.

Takk for innsatsen til alle som bidro gjennom helgen!